Žáci a rodiče

Třemošnice – Sdružení rodičů a přátel SOŠ a SOU technického v Třemošnici, o. s. ve spolupráci s SOŠ a SOU technickým v Třemošnici pořádali pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka první ročník celostátní soutěže odborných dovedností v oboru klempíř.

Dne 12. 5. 2010 se v Pardubicích v DDM Delta konalo Krajské kolo soutěže Středoškolská odborná činnost 2010. Na začátku soutěže přivítala žáky středních škol a jejich učitele z Litomyšle, Vysokého Mýta, Chocně, Přelouče, Chrudimi, Pardubic a Třemošnice paní Mgr. Klára Jelínková, ředitelka DDM. Delta Pardubice. Seznámila je se 16 obory, ve kterých soutěžení probíhalo, se členy jednotlivých odborných komisí. Přivítala také hosty soutěže – paní Mgr. Jitku Macháčkovou, předsedkyni Ústřední poroty SOČ, paní Ing. Janu Pernicovou – radní města Pardubic, zodpovědnou za školství, kulturu a památkovou péči a pana Mgr. Jiřího Hlavu, vedoucího Oddělení organizace školství a tělovýchovy Pardubického kraje. Hlavním garantem soutěže byla Česká pojišťovna.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici ve dnech 23. a 24. března 2010 pořádalo soutěž odborných dovedností v oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby a truhlář. Do soutěže se přihlásilo celkem osm dvoučlenných týmů ze středních odborných škol a učilišť z Pardubického a Královehradeckého kraje a kraje Vysočina.

Od 1. ledna do 30. června 2009 Česká republika předsedala Radě Evropské unie. Vzhledem k tomu, že oblast mládeže byla jedním z oficiálních témat českého předsednictví, rozhodlo MŠMT o vyhlášení kampaně pod názvem Evropa mladýma očima, která probíhala po celou dobu českého předsednictví.

V roce 2009 se již druhým rokem naše škola zúčastnila soutěže firmy Špinar software ve zpracování projektů v programu Turbo CAD. Soutěž je vypisována pro všechny střední a vysoké školy v Čechách a na Slovensku, které tyto programy používají pro výuku. Program Turbo CAD je zaměřen na navrhování nábytku a vnitřního zařízení, ale i pro kompletní zpracování dokumentace pro výrobu.

Pardubický kraj vyhlásil na dny 24. a 25. března 2009 Festival vědy a techniky mládeže Pardubického kraje. Letošní druhý ročník se konal pod záštitou ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase a v gesci Mgr. Bc. Jany Smetanové, členky krajského zastupitelstva. Soutěž byla podporována také členkou Rady Pardubického kraje pro školství, kulturu a památkovou péči Ing. Janou Pernicovou. Zároveň byla organizována obecně prospěšnou společností Institutem rozvoje evropských regionů (IRER), založenou Univerzitou Pardubice a Statutárním městem Pardubice za spoluúčasti Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s.

Ve dnech 24. a 25. března 2009 proběhla v dílnách a učebně informačních technologií SOŠ a SOU technického v Třemošnici již tradiční soutěž žáků třetího ročníku studijního oboru Mechanik seřizovač v programování CNC strojů.

Účastnilo se sedm dvoučlenných družstev ze středních odborných škol a učilišť. Přijeli studenti ze Svitav, Hradce Králové, Nového Města nad Metují, Prahy, Brna, Žďáru nad Sázavou a domácí Třemošnice.

Úkolem soutěžících první den bylo podle připravené technické dokumentace vytvořit na počítači NC kód pro CNC stroj a následně vyrobit na stroji FC16 CNC naprogramovanou součást. Druhý den žáky prověřila písemná práce doplněná o testy BOZP a PO.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.