Žáci a rodiče

České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní, pořádala dne 8. června 2016 setkání žáků a pedagogů zaměřené především na prezentaci prací studentů středních škol, a na spolupráci pedagogů SŠ s fakultami ČVUT. Cílem projektu bylo umožnění setkání studentů středních škol na půdě univerzity, prezentovat výsledky své práce, seznámit se s prací jiných studentů a prodiskutovat svá řešení. Konference STRETECH vyhledává a přístupnou formou soustřeďuje a podporuje tvůrčí aktivní středoškolské studenty a jejich střední školy. Letošního setkání se zúčastnilo asi 130 středních škol ČR.

Dne 13. května se konalo v Chrudimi krajské kolo Středoškolské odborné činnosti 2015. Soutěžící, členy odborných komisí i pedagogy přivítala ředitelka Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi Mgr. Klára Jelínková. Společně se starostou města panem Mgr. Petrem Řezníčkem a panem Mgr. Jiřím Hlavou, vedoucím oddělení organizační a vzdělávání Odboru školství a kultury Pardubického kraje, zahájili soutěžní klání.
Středoškolská odborná činnost SOČ je dobrovolná soutěž mezi studenty všech typů středních škol. Výsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, které je předkládána k odbornému posouzení a následuje obhajoba před odbornou porotou a veřejností.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici ve dnech 18. a 19. března 2015 pořádalo již šestý ročník soutěže odborných dovedností v oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby a truhlář. Do soutěže se přihlásilo celkem devět dvoučlenných týmů ze středních odborných škol a učilišť z pěti krajů. Libereckého, Olomouckého, Královéhradeckého a Pardubického a kraje Vysočina.

Třetí ročník soutěže odborných dovedností žáků základních škol v Třemošnici Ve středu 25. února 2015 pořádala Základní škola Třemošnice ve spolupráci se SOŠ a SOU technickým v Třemošnici již třetí ročník soutěže odborných dovedností žáků osmých a devátých tříd základních škol. Generálním sponzorem byl Kovolis Hedvikov a. s. Třemošnice. Žáci osmých tříd vyráběli pod vedením učitele odborného výcviku pana Dvořáka podložku pod hrnec ze smrkových hoblovaných latěk o průřezu 16 x 12 mm. Měli za úkol podle výkresové dokumentace laťky zakrátit a poté na nich vytvořit dlaby na přeplátování. Výrobek byl náročný na přesnost a kvalitu řezání. Poslední operací bylo konečné opracování výrobku brusným papírem a to jak ploch, tak hran. Žáci devátých ročníků pod vedením učitele odborného výcviku pana Vilíma vyráběli kovový otvírač lahví. Orýsovali si základní tvar, vyřízli otvor, řezané plochy a rádiusy vypilovali na požadovaný tvar podle výkresu.

Dne 7. listopadu 2012 uspořádala ZŠ Třemošnice ve spolupráci se SOŠ a SOU technickým v Třemošnici pod patronací Města Třemošnice soutěž žáků osmých a devátých tříd základních škol z regionu. Zúčastnily se jí děti ze základních škol z Třemošnice, Prachovic, Ronova nad Doubravou a Seče. Úkolem soutěžících bylo podle zadání zhotovit zadaný výrobek. Žáci osmých ročníků vyráběli ze dřeva podložku pod hrnec, žáci devátých tříd kovový otvírák.

Ve středu 9. května odjeli žáci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště technického Třemošnice Lukáš Černý a Josef Semrád na krajské kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) 2012, které se uskutečnilo na gymnáziu v Chrudimi. SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech (strojírenství, elektrotechnika, matematika, chemie, architektura). Soutěž probíhá zpravidla ve čtyřech kolech (školní, okresní, krajské a celostátní) formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce veřejně obhajují před porotou složenou z odborníků, pracovníků VŠ, SŠ i firem a za přítomnosti studentů, vyučujících i návštěvníků. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na mezinárodních soutěžích a jsou přednostně vybíráni ke studiu na vysokých školách.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, pořádalo dne 13. června 2012 setkání a prezentaci prací studentů středních škol Středoškolská technika 2012 - StreTech 2012. Cílem konference StreTech je umožnit setkání studentů středních škol na půdě univerzity, prezentovat výsledky své práce, seznámit se s prací kolegů a kolegyň, prodiskutovat svá řešení. Konference StreTech vyhledává a přístupnou formou soustřeďuje a podporuje tvůrčí aktivní středoškolské studenty a jejich střední školy. Internetová stránka StreTech přibližuje prostředí, nabízí relevantní informace a zde vystavené sborníky prací z minulých let inspirují další zájemce.

Letos se této soutěže zúčastnili pod vedením Ing. Musílkové Josef Pitra a Jaroslav Bohatý, žáci 3. ročníku oboru mechanik seřizovač. Po vítězství v okresním a krajském kole postoupili do celostátního finále, kde obsadili fantastické druhé místo! Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici ve dnech 22. a 23. března 2011 pořádalo regionální kolo soutěže odborných dovedností v strojní mechanik. Do soutěže se přihlásilo celkem deset dvoučlenných týmů následujících škol:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici ve dnech 16. a 17. března 2011 pořádalo již druhý ročník soutěže odborných dovedností v oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby a truhlář. Do soutěže se přihlásilo celkem osm dvoučlenných týmů ze středních odborných škol a učilišť z Pardubického, Královehradeckého a Libereckého kraje a kraje Vysočina.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.