Žáci a rodiče

Festival vědy a techniky mládeže Pardubického kraje 2009

Pardubický kraj vyhlásil na dny 24. a 25. března 2009 Festival vědy a techniky mládeže Pardubického kraje. Letošní druhý ročník se konal pod záštitou ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase a v gesci Mgr. Bc. Jany Smetanové, členky krajského zastupitelstva. Soutěž byla podporována také členkou Rady Pardubického kraje pro školství, kulturu a památkovou péči Ing. Janou Pernicovou. Zároveň byla organizována obecně prospěšnou společností Institutem rozvoje evropských regionů (IRER), založenou Univerzitou Pardubice a Statutárním městem Pardubice za spoluúčasti Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s.

 

Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici reprezentoval tým ve složení: Jakub Čech, Michal Koudelka a Petr Král. Všichni jsou studenty 2. ročníku maturitního oboru mechanik seřizovač. Ve svém projektu Mezioperační doprava odlitků se zabývali zajištěním dopravy odlitků mezi myčkou a výrobní linkou podle požadavků pracovníků firmy Kovolis Hedvikov a.s., pracoviště Ronov nad Doubravou. Soutěžní projekt měl 3 části: soutěžní poster, na kterém představovali svůj zadaný problém a jeho řešení. Následovala prezentace v programu PowerPoint a nezbytnou součástí byl pracovní deník. Museli svoji práci veřejně obhájit, přesvědčit 25 člennou hodnotitelskou porotu, která se skládala z odborníků firem, vysokoškolských, středoškolských učitelů, pracovníků státní správy. Úkol pro středoškoláky velmi těžký.

Naši žáci uspěli a postoupili do národního kola Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENTE AMAVET. Dále za svou vynikající práci dostali nabídku, že budou přijati po maturitě bez přijímacích zkoušek na Univerzitu Pardubice a mimořádné stipendium 800 Kč měsíčně v prvním roce studia. Od děkana Dopravní fakulty Univerzity Pardubice získali ještě zvláštní cenu, které je spojena s finančním odměnou.

Ve dnech 9. a 10. dubna 2009 se vPraze na Akademii věd České republiky zúčastnili národního kola Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENTE AMAVET pod záštitou předsedy Akademie věd Prof. RNDr. Václavem Pačesem, DrSc.

Hodnotitelská porota zkoumala 34 projektů z různých oblastí a neměla lehkou práci. Posoudit kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň řešitelů včetně jazykových znalostí a schopností prezentovat svoji práci před odbornou i laickou veřejností. Návštěvníci soutěže se zde setkali s pracemi gymnaziálních studentů z oblasti biologie, chemie, fyziky nebo studentů středních odborných škol z oblasti kybernetiky, elektrotechniky, životního prostředí, strojírenství či veterinární medicíny. Ani v této konkurenci se naši chlapci neztratili. Od lepšího umístění a vysněného zahraničního zájezdu je dělila absence porotce v oboru strojírenství.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.