SOŠ a SOU technické v Třemošnici získalo na základě zákona 179/2006 Sb. od Ministerstva průmyslu a obchodu jako první v Pardubickém kraji certifikát jako autorizovaná osoba pro všechny profesní kvalifikace oboru Strojní mechanik a Truhlář. Složení zkoušek ze všech profesních kvalifikací pro daný obor dává každému (i se základním vzděláním) právo vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list v daném oboru, aniž by musel absolvovat školní vzdělávání.

 

Obor Strojní mechanik se skládá ze šesti profesních kvalifikací a to:

 • Opravář strojů a zařízení
 • Montér ocelových konstrukcí
 • Zámečník
 • Montér strojů a zařízení
 • Kontrolor strojírenských výrobků
 • Dělník ve strojírenské výrobě.

 

Pro obor Truhlář existují dvě profesní kvalifikace a to:

 • Truhlář nábytkář
 • Stavební truhlář

 

Obor Nástrojař se skládá ze čtyř profesních kvalifikací, a to:

 • Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů
 • Nástrojař pro řezné nástroje
 • Nástrojař pro přípravky a měřidla
 • Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření.

 

Obor Obráběč kovů se skládá z pěti profesních kvalifikací, a to:

 • Soustružení kovových materiálů
 • Frézování kovových materiálů
 • Broušení kovových materiálů
 • Vrtání kovových materiálů
 • Obsluha CNC obráběcích strojů.

 

Stačí se pouze dostavit do školy, vyplnit přihlášku, zaplatit správní poplatek a vykonat profesní zkoušku. Možnost vykonat závěrečnou zkoušku vzniká úspěšným absolvováním všech profesních kvalifikací v daném oboru.

Některé z výše uvedených profesních kvalifikací lze absolvovat v rámci projektů ESF (viz ESF).

Pro ostatní námi vyučované obory zatím profesní kvalifikace nebyly vytvořeny. Bližší informace o vzdělávacím obsahu jednotlivých profesních kvalifikací získáte na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

 

Ceník jednotlivých profesních kvalifikací:

Název Kód cena vč. DPH
Opravář strojů a zařízení 23-001-H 7 500 Kč
Montér ocelových konstrukcí 23-002-H 7 500 Kč
Zámečník 23-003-H 7 500 Kč
Montér strojů a zařízení 23-004-E 5 500 Kč
Kontrolor strojírenských výrobků 23-006-E 1 500 Kč
Dělník ve strojírenské výrobě 23-007-E 5 500 Kč
     
Truhlář nábytkář 33-001-H 5 500 Kč
Stavební truhlář 33-002-H 5 500 Kč
     
Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů 23-009-H 15 000 Kč
Nástrojař pro řezné nástroje 23-014-H 11 000 Kč
Nástrojař pro přípravky a měřidla 23-015-H 11 000 Kč
Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření 23-016-H 15 000 Kč
     
Soustružení kovových materiálů 23-022-H 9 000 Kč
Frézování kovových materiálů 23-023-H 9 000 Kč
Broušení kovových materiálů 23-024-H 9 000 Kč
Vrtání kovových materiálů 23-025-H 9 000 Kč
Obsluha CNC obráběcích strojů 23-026-H 9 000 Kč
     
Uvedené ceny jsou pouze informativní.    

Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H)

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
 • Volba postupu práce a technologických podmínek soustružení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích soustruhů a vyvrtávaček
 • Obsluha soustruhů a vyvrtávaček
 • Ošetřování a údržba soustruhů a vyvrtávaček
 • Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním
 • Ruční ostření jednobřitých nástrojů z RO a SK

Frézování kovových materiálů (kód: 23-023-H)

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
 • Volba postupu práce a technologických podmínek frézování, hoblování, protahování a obrážení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
 • Obsluha frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
 • Ošetřování a údržba frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček
 • Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním

Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H)

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
 • Volba postupu práce a technologických podmínek broušení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Upínání brousicích nástrojů, upínání obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích brusek, honovaček a ševingovacích strojů
 • Vyvažování brousicích kotoučů
 • Obsluha brusek
 • Ostření nástrojů na nástrojových bruskách
 • Ošetřování a údržba různých druhů brusek, honovaček a ševingovacích strojů
 • Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním

Vrtání kovových materiálů (kód: 23-025-H)

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
 • Volba postupu práce a technologických podmínek obrábění na vrtačkách a vyvrtávačkách, volba nástrojů, pomůcek a materiálů
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na vrtačkách a vyvrtávačkách
 • Obsluha vrtaček a vyvrtávaček
 • Ošetřování a údržba vrtaček a vyvrtávaček
 • Volba nástrojů a jejich údržba

Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H)

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Modifikace programů pro CNC stroje
 • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích CNC strojů
 • Obsluha číslicově řízených výrobních strojů, linek a průmyslových robotů
 • Seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů (kód: 23-009-H)

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot
 • Provádění funkčních zkoušek nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu s využitím měřicích a kontrolních zařízení
 • Provádění výpočtů rozměrů, úhlů a zaoblení strojních součástí a polotovarů
 • Určování opotřebení či závad nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace
 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek a přístrojů
 • Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním
 • Tepelné zpracování drobných částí nástrojů, přípravků
 • Slícovávání částí nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek, jejich ustavování, sestavování, justáž a fixace
 • Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek
 • Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků a měřidel
 • Opravování a renovace řezných a tvářecích nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel
 • Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek
 • Obsluha soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček
 • Obsluha frézek

Nástrojař pro řezné nástroje (kód: 23-014-H)

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací
 • Provádění funkčních zkoušek nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu s využitím měřicích a kontrolních zařízení
 • Provádění výpočtů rozměrů, úhlů a zaoblení strojních součástí a polotovarů
 • Určování opotřebení či závad nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace
 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek a přístrojů
 • Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním
 • Slícovávání částí nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek, jejich ustavování, sestavování, justáž a fixace
 • Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek
 • Opravování a renovace řezných a tvářecích nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel
 • Ošetřování a údržba obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek
 • Obsluha soustruhů, vrtaček, vyvrtávaček a brusek
 • Obsluha frézek, hoblovek a obrážeček
 • Ostření nástrojů na nástrojových bruskách

Nástrojař pro přípravky a měřidla (kód: 23-015-H)

 • Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí při práci
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací
 • Provádění funkčních zkoušek nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu přípravků a měřidel s využitím profilprojektorů a mikroskopů
 • Provádění výpočtů rozměrů, úhlů a zaoblení strojních součástí a polotovarůUrčování opotřebení či závad nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace
 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek a přístrojů
 • Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním
 • Jednoduché tepelné zpracování drobných částí nástrojů, přípravků
 • Slícovávání částí nástrojů, přípravků, měřidel pomůcek, jejich ustavování, sestavování, justáž a fixace
 • Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek
 • Opravování a renovace řezných a tvářecích nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel
 • Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek
 • Obsluha soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček
 • Obsluha frézek, hoblovek a obrážeček

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření (kód: 23-016-H)

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací
 • Provádění funkčních zkoušek nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu s využitím profilprojektorů, mikroskopů
 • Provádění výpočtů rozměrů, úhlů a zaoblení strojních součástí a polotovarů
 • Určování opotřebení či závad nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace
 • Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek a přístrojů
 • Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním
 • Jednoduché tepelné zpracování drobných částí nástrojů, přípravků
 • Slícovávání částí nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek, jejich ustavování, sestavování, justáž a fixace
 • Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek
 • Opravování a renovace řezných a tvářecích nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel
 • Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek
 • Obsluha soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček
 • Obsluha různých druhů ryteckých frézek, hoblovek a obrážeček
 • Ostření nástrojů, nářadí a pomůcek pro plošné tváření na rovinných bruskách
 • Obsluha strojů a zařízení pro elektroerozívní hloubení a tvarování a CNC strojů pro elektroerozívní obrábění

Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H)

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství
 • Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků
 • Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro zhotovování truhlářských výrobků
 • Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro opravy a rekonstrukci nábytku
 • Rozměřování, výpočty a rozkreslování truhlářských prvků
 • Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení, lepení, dýhování atd.)
 • Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů, laků aj. strojně nebo ručně; hydrotermická úprava a ochrana dřeva
 • Montáž a demontáž nábytku
 • Oprava, úprava a rekonstrukce nábytku
 • Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů
 • Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů
 • Nakládání s odpadem z výroby a montáže
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

Stavební truhlář (kód: 33-002-H)

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství
 • Orientace v technických podkladech pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků
 • Základní orientace ve výkresové stavební dokumentaci
 • Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků
 • Rozměřování, výpočty a rozkreslování truhlářských prvků
 • Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení, lepení, dýhování atd.)
 • Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů, laků aj. strojně nebo ručně; hydrotermická úprava a ochrana dřeva
 • Montáž a osazování vestavěného nábytku
 • Montáž a osazování oken a dveří
 • Montáž a výměna kování u oken, dveří a nábytku
 • Sestavování podlah na bázi dřevaSestavování obkladů na bázi dřeva a plastů
 • Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů
 • Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů
 • Nakládání s odpadem z výroby a montáže
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H)

 • Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů (např. řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním aj.)
 • Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek, popř. přístrojů
 • Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování
 • Sestavování částí točivých strojů vč. jejich elektrických částí a jejich montáže
 • Provádění údržby, oprav a generálních oprav strojů a zařízení
 • Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků

Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H)

 • Orientace v normách a v technických podkladech pro montáž a opravy ocelových konstrukcí
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů (např. řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním aj.)
 • Sestavování, montáž a demontáž ocelových konstrukcí
 • Používání různých prostředků pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi
 • Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu
 • Svařování kovů
 • Příprava ocelových konstrukcí na svařování
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro provádění montáže a demontáže ocelových konstrukcí

Zámečník (kód: 23-003-H)

 • Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů (např. řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním aj.)
 • Výroba jednoduchých součástí na běžných druzích obráběcích a dalších strojů
 • Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek, popř. přístrojů
 • Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování
 • Provádění údržby, rekonstrukcí, oprav a generálních oprav strojů a zařízení
 • Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích
 • Svařování kovů
 • Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí

Montér strojů a zařízení (kód: 23-004-E)

 • Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kontrolor strojírenských výrobků (kód: 23-006-E)

 • Diagnostikování poruch strojů, zařízení a výrobních linek
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Dělník ve strojírenské výrobě (kód: 23-007-E)

 • Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů (např. řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním aj.)
 • Stykové, bodové, tlakové a švové svařování, pájení (např. měkké, tvrdé)
 • Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích
 • Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu
 • Ruční nanášení barvy na kovové odlitky, máčením nebo štětcem
 • Tmelení ploch a broušení tmelených ploch

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.