Maturitní obory

Ekonomika a informační systémy

Jakost ve strojírenské výrobě

 

 

 

 

 

 

 

Kód a název oboru: 23-41-M/01 Strojírenství

Pro obor Ekonomika a informační systé­my ve strojírenství je přitažlivý i pro dív­ky. V době digitalizace a aplikovaných informačních systémů je alternativou pro všechny studentky a studenty, kteří mají smysl pro pořádek, kreativní myšlení, zá­jem o technologie a plány do života. Obor je zaměřený na hospodářskou, finanční a provozní stránku podniku, řízení a fun­gování výroby, logistiku, dodavatelské a odběratelské vztahy, skladové hospo­dářství, metrologii a řídící procesy a jejich softwarové zpracování.

 

 

Profil absolventa

Absolvent oboru má základní strojírenské vzdělání a může nastoupit v různých stro­jírenských firmách jako technik se znalostí ekonomiky a informačních systémů, kon­strukcí, provozu a technologií, nebo může sám podnikat v oboru. Nalezne uplatnění v obchodním i výrobním podniku s mo­derním systémem řízení kvality. Může pracovat ve firmách na pozicích, kde se nabízí výhody odborného vzdělání, a kde ocení připravenost a kvalitu našich absolventů. Díky teoretické výuce a odborné praxi je absolvent nejen vhodnou posilou každému provozu, ale může pokračovat ve studiu na vysoké škole a dále si zvyšovat kvalifikaci.

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky
 • počet přijímaných žáků: 30
 • zájem o zvolený obor
 • odpovídající zdravotní stav
 • vzhledem k nenaplnění kapacity jednotlivých oborů se přijímací zkoušky nekonají

Maturitní zkouška

 • Společná část dle platné legislativy
 • Profilová část:
  • Praktická zkouška z odborných předmětů
  • Strojírenství (technická dokumentace, strojnictví, strojírenská technologie, stavba a provoz strojů)
  • Management jakosti (marketing a logistika, projektový management, psychologie práce, řízení jakosti)
  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk (AJ, NJ)

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Fax: 466 259 033
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.