Maturitní obory

Jakost ve strojírenské výrobě

Jakost ve strojírenské výrobě

 

 

 

 

 

 

 

Kód a název oboru: 23-41-M/01 Strojírenství

Obor zaměřený na management jakosti je určen pro uchazeče, kteří mají zájem o problematiku kontroly kvality, ISO normy a podnikání ve strojírenském oboru. V průběhu studia se klade důraz na zvládnutí základních principů Total Quality Managementu a kontroly jakosti. Žáci si osvojí problematiku ISO norem, postupů certifikace procesů podnikové činnosti, a to v závislosti na znalostech ekonomie, marketingu a managementu, s posílenou výukou cizích jazyků.

 

Profil absolventa

Obor zaměřený na management jakosti je určen pro uchazeče, kteří mají zájem o problematiku kontroly kvality, ISO normy a podnikání ve strojírenském oboru. V průběhu studia se klade důraz na zvládnutí základních principů Total Quality Managementu a kontroly jakosti. Žáci si osvojí problematiku ISO norem, postupů certifikace procesů podnikové činnosti, a to v závislosti na znalostech ekonomie, marketingu a managementu, s posílenou výukou cizích jazyků.

Absolvent oboru Strojírenství má základní strojírenské vzdělání, může nastoupit v různých strojírenských firmách jako technik se znalostí konstruování, provozu a technologií nebo sám podnikat v oboru. Nalezne uplatnění v obchodním, výrobním podniku se zavedeným systémem řízení kvality a evropských norem kvality na výrobky. Může pracovat ve firmách na pozicích, kde je nezbytné využití výhody orientace firmy na zákazníka, zpracování ideálního postupu operací a jejich zaznamenávání do příručky kvality. Také může pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Obor připravuje žáky pro strojírenské obory do oblasti technickohospodářských pracovníků se zaměřením na technologickou kontrolu, řízení jakosti, logistiku. Teoretické znalosti žáků jsou na bazální úrovni potřebné v daném oboru a výuka je zaměřena hlavně na praktické dovednosti, na vytváření technických znalostí a schopností přímo použitelných v provozu.

Struktura vzdělávacího programu je postavena na současném vývojovém trendu v oboru výrobních technologií a problematice řízení jakosti při realizaci těchto technologií a to jak v malých, tak i ve větších firmách a zároveň na požadavku jazykových znalostí na komunikativní úrovni. Proto je výuka posílena o druhý cizí jazyk. Náplň jednotlivých předmětů je uzpůsobená regionálním požadavkům.

Podmínky přijetí

 • vykonání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a matematiky
 • minimální počet bodů za oba testy dohromady 20 (ze 100 možných)
 • pořadí podle průměrného prospěchu - 50 %
 • pořadí podle výsledků testů - 50%
 • splnění povinné školní docházky
 • počet přijímaných žáků: 30
 • zájem o zvolený obor
 • odpovídající zdravotní stav

Maturitní zkouška

 • Společná část dle platné legislativy
 • Profilová část:
  • Praktická zkouška z odborných předmětů
  • Strojírenství (technická dokumentace, strojnictví, strojírenská technologie, stavba a provoz strojů)
  • Management jakosti (marketing a logistika, projektový management, psychologie práce, řízení jakosti)
  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk (AJ, NJ)

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Fax: 466 259 033
Mobil: 603 868 975, 607 867 002