Maturitní obory

Jakost ve strojírenské výrobě

 

 

 

 

 

 

 

Kód a název oboru: 23-41-M/01 Strojírenství

Pro obor Ekonomika a informační systé­my ve strojírenství je přitažlivý i pro dív­ky. V době digitalizace a aplikovaných informačních systémů je alternativou pro všechny studentky a studenty, kteří mají smysl pro pořádek, kreativní myšlení, zá­jem o technologie a plány do života. Obor je zaměřený na hospodářskou, finanční a provozní stránku podniku, řízení a fun­gování výroby, logistiku, dodavatelské a odběratelské vztahy, skladové hospo­dářství, metrologii a řídící procesy a jejich softwarové zpracování.

Programování a obsluha CNC strojů

 

 

 

 

 

 

 

Kód a název oboru: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Programování, seřizování, kontrola, obsluha a údržba běžných a programově řízených konvenčních strojů (soustruhy, frézky, brusky, vrtačky, vyvrtávačky) s tvrdým programem a číslicově řízených obráběcích strojů (centra, linky), seřizování příslušných nástrojů. Absolventi jsou schopni provádět činnosti související s přípravou a vlastní technologií výroby strojních součástí na konvenčních a počítačově řízených obráběcích strojích s důrazem na dosažení požadované jakosti výrobku. Jsou připraveni navrhovat výrobní postupy, potřebné nástroje, přípravky, materiál, strojní zařízení, upravovat tvar obrobků, odlitků, výlisků a výkovků s ohledem na výrobní technologii, stanovovat technologické přídavky, podmínky, parametry a výrobní časy v oblasti soustružení, frézování, vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, vyvrtávání a broušení.

Servis, údržba a montáž strojírenských zařízení

 

 

 

 

 

 

 

Kód a název oboru: 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Ovládá výrobní postupy a ostatní technologickou dokumentaci, technické výkresy a pracovní postupy jednotlivých součástí a sestav. Samostatně navrhuje výrobu částí strojů a zařízení, postup náročných a montážních operací. Kontroluje správnou funkčnost činnosti strojů a zařízení při jejich sestavení a zabíhání. Po skončení přípravy ve studijním oboru mechanik strojů a zařízení, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen ručně a strojně obrábět materiály, svařovat a po zaškolení řezat kyslíkem, vyrábět a montovat strojní součásti, sestavovat, opravovat a oživovat strojírenské výrobky, diagnostikovat a odstraňovat poruchy na složitých strojích a zařízeních, zajišťovat předávací a opravárenský servis.

Truhlář a návrhář konstrukcí

 

 

 

 

 

 

 

Kód a název oboru: 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Technická příprava hlavní a vedlejší výroby a pro veškeré obslužné procesy v provozech, řízení technologických procesů v dřevařské výrobě, kontrola spolehlivosti a kvality těchto procesů, vysoce kvalifikovaná obsluha, seřizování a běžná údržba moderního výkonného výrobního zařízení a výrobních linek, ovládání základních typů zařízení pro příjmovou, skladovou a provozní manipulaci s využitím mechanizace a automatizace včetně dálkového řízení pomocí počítačů, čtení a kreslení technických výkresů, zpracování komplexní dokumentace ručně i s využitím počítačové grafiky.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.