Kritéria přijímacího řízení

 
Podmínky přijetí maturitních oborů:
 
 • vykonání školních přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a matematiky
 • minimální počet bodů za oba testy dohromady 25 (ze 100 možných)
 • pořadí podle průměrného prospěchu - 40 %

průměr od

průměr do

počet bodů

1,00

2,00

60

2,01

2,20

57

2,21

2,40

54

2,41

2,60

51

2,61

2,80

48

2,81

3,00

45

3,01

3,20

42

3,21

3,40

39

3,41

3,60

36

3,61

3,80

33

3,81

4,00

30

4,01

4,20

27

4,21

4,40

24

4,41

4,60

21

4,61

4,80

18

4,81

5,00

15

5,01

5,20

12

5,21

5,40

9

5,41

5,60

6

5,61

5,80

3

 • splnění povinné školní docházky
 • účast na olympiádách (5 bodů)
 • maximální počet bodů je 165
 • v případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek testů
 • odpovídající zdravotní stav
 • počty přijímaných žáků:
  • Ekonomika a informační systémy - 30
  • Programování a obsluha CNC strojů - 24
  • Servis, údržba a montáž strojírenských zařízení - 24
  • Truhlář a návrhář konstrukcí - 24
 • u oborů L mají žáci možnost složit na konci 3. ročníku závěrečné učňovské zkoušky

 

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium – pro uchazeče z Ukrajiny

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 • v tomto případě budou pro účely posouzení splnění bodové hranice body za test z matematiky započteny dvakrát

 

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium – absolventy zahraniční školy

Přijímání uchazečů, kteří získali základní vzdělání na zahraniční škole a nevzdělávali se ani část školního roku před konáním JPZ ve škole v ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách řídí §20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Těmto uchazečům se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 •  v tomto případě budou pro účely posouzení splnění bodové hranice body za test z matematiky započteny dvakrát

 


Podmínky přijetí učebních oborů:
 
 

průměr od

průměr do

počet bodů

1,00

2,00

100

2,01

2,20

95

2,21

2,40

90

2,41

2,60

85

2,61

2,80

80

2,81

3,00

75

3,01

3,20

70

3,21

3,40

65

3,41

3,60

60

3,61

3,80

55

3,81

4,00

50

4,01

4,20

45

4,21

4,40

40

4,41

4,60

35

4,61

4,80

30

4,81

5,00

25

5,01

5,20

20

5,21

5,40

15

5,41

5,60

10

5,61

5,80

5

 • splnění povinné školní docházky
 • bez přijímacích zkoušek
 • počet přijímaných žáků (všechny obory): 24
 • účast na olympiádách (5 bodů)
 • maximální počet bodů je 105
 • v případě rovnosti bodů rozhoduje průměrný prospěch z 9. třídy
 • odpovídající zdravotní stav
 • pořadí podle průměrného prospěchu
 
 

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.