Projekty

UNIV 2 - KRAJE

Škola participuje i v projektu UNIV 2 - KRAJE, který se opět zabývá dalším vzděláváním, a v projektu Cesta ke kvalitě. Oba tyto projekty jsou projekty národními.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
V tomto projektu je zapojeno 325 škol z celé republiky kromě Prahy.

 

Cílem projektu UNIV 2 - Kraje je proměna středních (především odborných) škol v otevřené instituce, centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak v oborech počátečního vzdělání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání. Projekt tak chce významně přispět k realizaci záměrů MŠMT schválených vládou ČR, které jsou obsaženy v Akčním plánu podpory odborného vzdělávání (část 5.5 Podpora dalšího vzdělávání) a Strategii celoživotního učení ČR (část 3.3 Návrh opatření na podporu rozvoje celoživotního učení).

Projekt UNIV 2 - KRAJE navazuje na systémový projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé) realizovaný v letech 2005 až 2008. Uvedený projekt probíhal v šesti krajích ČR (Jihočeský, Karlovarský, Pardubický, Olomoucký, Ústecký a Zlínský), v každém kraji bylo zapojeno 11 škol. Projekt přinesl řadu zkušeností, např.:

 • síť 11 škol je pro většinu krajů nedostatečná;
 • vysokou pozornost je třeba věnovat spolupráci se zaměstnavateli (řada škol ji pouze předstírá);
 • na každé škole existuje skupina aktivních pedagogů, kteří jsou ochotni zapojit se do projektu a vzdělávat dospělé;
 • projekt je příležitostí, aby se školy učily jedna od druhé, předávaly si dobré zkušenosti a nápady;
 • vše, co se projektové práce týká, je nutné konzultovat s kraji, bez jejich souhlasu školy nepracují.

Cíle projektu

Obecný cíl projektu: proměna středních škol z institucí poskytujících počáteční vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení.

Dílčí cíl 1:
Vytvořit a rozvíjet sítě škol naplňujících koncept celoživotního učení:

 • motivovat školy, jejich PP a všechny další aktéry k proměně školy;
 • proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání - centra celoživotního učení; to vyžaduje změnu pojetí práce i řízení školy, nový způsob práce s klienty, prohloubení spolupráce se zaměstnavateli;
 • vytvářet systematicky a na základě dohody s jednotlivými krajskými úřady sítě škol - center celoživotního učení; celkem vznikne 13 sítí škol;
 • prohloubit, doplnit či inovovat potřebné profesní kompetence vybraných 3 250 učitelů škol zapojených do projektu.

Dílčí cíl 2:
Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách zapojených do projektu:

 • připravit 975 modulově koncipovaných programů dalšího vzdělávání, pilotně ověřit 325 z nich; programy budou reagovat na aktuální potřeby regionálního trhu práce i trhu vzdělávání a na aktuální vzdělávací potřeby jednotlivců či různých cílových skupin (např. 50 +);
 • podpořit při tvorbě programů dalšího vzdělávání ty, které umožní zachovat obory vzdělání, které nebudou pro nedostatek zájemců otevírány na úrovni počátečního vzdělávání, ale jejich absolventi budou vyhledáváni zaměstnavateli;
 • spolupracovat při přípravě a posuzování programů dalšího vzdělávání s relevantními zaměstnavateli či dalšími aktéry trhu práce (650);
 • vytvořit a rozvíjet informační systém o nabídce programů dalšího vzdělávání;podpořit informovanost všech obyvatel ČR o možnostech dalšího vzdělávání, přispět ke zvýšení jejich motivace k zapojení do dalšího vzdělávání.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.