Projekty

Učíme se jazyky 2015

11. června 2015 nám byl schválen MŠMT individuální projekt ostatní s názvem Učíme se jazyky. Jeho realizace je plánována na 1. července 2015 až 31. 12. 2015. V rámci projektu absolvuje během prázdnin 5 pedagogů zahraniční jazykový pobyt, začátkem školního roku odjede 40 žáků na týdenní jazykový pobyt do Velké Británie a poté další dva pedagogové absolvují odbornou stáž na partnerské škole v Detvě na Slovensku.

 

Anglie - Oxford - 31. srpna-6. září 2015

Aktuálně:

Na Školském portálu Pardubického kraje byl zveřejněn článek o zahraniční stáži. Podobný článek bude i v říjnových Třemošnických novinkách.

V záložce Fotogalerie/Projekty naleznete fotografie Anglie 2015.

Zpětná vazba od průvodkyně CK: V neděli jsem se vrátila ze zájezdu do Anglie, který jsem průvodcovala pro CK Výuka jinak. Chtěla bych tímto ještě jednou mnohokráte poděkovat paní učitelce Jakubčové a Musílkové. Ráda bych je touto cestou pochválila za vzornou spolupráci a profesionální přístup k žákům Vaší školy. Všechno zvládaly s klidem a milým úsměvem na tváři. Průvodcovské činnosti se věnuji již 13 let a věřte, že srovnání mám velké. Paní učitelky měly velký zájem, aby si žáci ze zájezdu odnesli maximum a rádi vzpomínali. Velmi ochotně plánovaly program tak, aby se žákům líbil. Obě dvě paní učitelky byly úžasné! V neposlední řadě patří poděkování i žákům vaší školy. I s nimi se mi dobře pracovalo. Anglické rodiny žáky moc chválily, že pobyt byl bezproblémový a že byli moc milí a snaživí. Doufám a pevně věřím, že je zájezd obohatil a že během něho získali mnoho nových poznatků a dovedností (zkušenost s angličtinou mluvenou rodilými lektory, samostatnost při pobytu v rodinách atd.). S pozdravem průvodkyně Bc. Marie Tutterová
6. 9. 2015 v 11 hodin autobus je již v Plzni. A už jsme doma!
5. 9. 2015 Včera v půl deváté večer všichni vyjeli z Londýna domů. Do eurotunelu je to zhruba 100 km. O půl dvanácté již byli v Calais. Bez problémů.
4. 9. 2015 Třetího dne pokračovala výuka s lektory procvičováním slovní zásoby formou her, které kladly důraz na porozumění instrukcí v angličtině. Procvičovaly se praktické příklady ze života - například objednávání v restauraci, nákupy v obchodech. Na závěr studenti slavnostně převzali certifikáty o absolvování kurzu. Odpoledne navštívili město WINDSOR, kde se nalézá sídlo anglické královny Alžběty II. Studenti se dozvěděli, že toto sídlo je skutečným domovem královny, a že zde strávila dětství. V programu byla i vycházka městem s výkladem anglické průvodkyně Amandy, která podrobně pohovořila o historii města a hradu. Na závěr jsme navštívili nejznámější soukromou střední školu ETON College. V podvečer se studenti vrátili do Oxfordu a povečeřeli v rodinách. Zítra nás čeká celodenní výlet do Londýna, který zahájíme v Greenwichi, kde je královská observatoř a nultý poledník. Odsud budeme pokračovat projížďkou lodi po Temži, cestou můžeme obdivovat moderní čtvrť Docklands s mrakodrapy, Tower of London, Bridge, Houses of parlament, London Eye a další památky. Následovat bude pěší prohlídka Londýna, při níž si prohlédneme Big Ben, Buckingham Palace, Westminster Abbey, Trafalgar Square a další. Studenti budou mít opět rozchod na nákupy a přípravu k odjezdu do České republiky. Na zpáteční cestě pojedeme eurotunelem pod kanálem La Manche. Očekávaný návrat ke škole je v neděli 6.9. mezi 14. až 17. hodinou dle dopravní situace.
3. 9. 2015 Ve čtvrtek studenti pokračovali intenzivní výukou anglického jazyka. Věnovali se například konverzačním okruhům: sports, shopping, sights in England and the Czech Republic. Z gramatiky procvičili členy a předložky. S novým lektorem Kenem pokračovala výuka pomocí her zaměřených na procvičení dříve získaných vědomostí a dovedností. Odpoledne jsme navštívili jednu z nejznámějších neolitických památek Stonehenge, která je na seznamu UNESCO. O původním účelu těchto kamenných útvarů se vedou spory. Podle některých názorů jde o chrám k uctění Slunce anebo o pohřebiště původních kmenů. Poté jsme navštívili další z neolitických monumentů v Avebury, taktéž jde o památku chráněnou UNESCEM. Den jsme zakončili zastávkou a nákupy v malebném městečku Marlborough.
2. 9. 2015 Ve středu začala našim studentům aktivní výuka anglického jazyka pod vedením 3 anglických lektorů – Neela, Elen a Jeremyho. Před vlastní výukou probíhala živá diskuze o tom, jak to vypadá v jednotlivých rodinách, co bylo k večeři , jak se spí. Všichni se shodli , že jsou spokojeni a že není problém s domlouváním v angličtině. Výuka probíhá v Komunitním Centru ve čtvrti Rosenhill. Všichni studenti se aktivně zapojili a zdařile konverzovali až do oběda. Odpoledne se všichni přesunuli do města Stratfordu nad Avonou - rodiště Williama Shakespeara. Prohlédli jsme si jeho rodný dům, kostel Svaté Trojice, kde je pohřben. Navštívili jsme knihkupectví specializované na Shakespearova díla. Prošli jsme historické centrum a obdivovali architekturu starobylého městečka. Večer jsme se vrátili do Oxfordu a následuje večeře v rodinách.
1. 9. 2015 krátce před čtvrtou hodinou ranní se autobus nalodil na trajekt. V sedm hodin připluli ke břehům Anglie. Cesta trvala 25 hodin, proběhla bez problémů a ve velké pohodě. Pak všichni odjeli na celodenní výlet do Oxfordu. Studenti nejdříve absolvovali pěší prohlídku historického centra města s anglickým průvodcem Rogerem. Seznámili se s nejstarší univerzitou, která se skládá s 39 kolejí. Tuto univerzitu absolvovala řada význačných světových osobností jako jsou například: Bill Clinton, Oscare Wilde, Albert Einstein. Byli jsme na místech, která známe z knih a filmů, například Harry Potter, Letopisy Narnie, Zlatý Kompas, Alenka v říši divů a další. Následoval rozchod a individuální prohlídka jednotlivých částí města. O půl třetí odpoledne se znovu sešli k prohlídce nejvýznačnější koleje Christ Church College včetně prohlídky katedrály. V podvečer se projeli lodí po řece Temži a v 19.30 odjeli na místo setkání s rodinami. Žáci v pozdních večerních hodinách povečeřeli s rodinami a odebrali se ke spánku. Zítra ráno je čeká škola.
31. 8. 2015 odjelo v 11 hodin 40 žáků se dvěma pedagožkami do Anglie. V 15:30 opustil autobus republiku.
V pátek 26. června v 8:50 v učebně č. 7 proběhne schůzka všech vybraných žáků včetně náhradníků. Vezměte si s sebou občanský průkaz či cestovní pas. Je nutné, aby se během prázdnin všichni dostali na školní e-mail! V případě dotazů či problémů se obraťte na e-mailem na Ing. Jakubčovou nebo na RNDr. Sýkorovou (tel. 607 867 002).
Nezletilíí žáci si vyzvednou u Ing. Jakubčové plnou moc, kterou vyplní a podepíše zákonný zástupce. Tato plná moc bude vedoucí zájezdu opravňovat vyvézt nezletilé mimo republiku.

V tomto týdnu absolvuje 40 žáků se dvěma pedagogy stáž v hrabství Oxford. Během stáže se budou celkem 9 vyučovacích hodin učit anglicky pod vedením rodilého mluvčího a navštíví významná místa. Přihlášky jsou k dispozici u Ing. Jakubčové, která je vedoucí zájezdu. Výběr žáků se uskuteční ještě v tomto školním roce podle znalosti angličtiny a celkového chování a prospěchu. Cesta, ubytování, stravování (plná penze), pojištění a vstupy jsou plně hrazeny z grantu. Program zájezdu bude zveřejněn v pátek 12. 6. po ukončení výběrového řízení na dodavatele zájezdu.

Program
1. den - odjezd od školy kolem 12:00 hod (přesný čas bude uveden v pokynech na cestu). Trasa přes Německo, Nizozemí, Belgii do fr. přístavu Calais.
2. den - v ranních hodinách přeprava přes kanál La Manche a přejezd do Oxfordu. Celodenní pobyt v Oxfordu (nejstarší univerzita na území Velké Británie), prohlídka památek s anglickým průvodcem v angličtině - návštěva Christ Church College, která se stala předlohou pro natáčení Harryho Pottera, Bodlain Library, Sheldonian theatre, další univerzitní koleje. Odpočinek, volno na nákupy. Odpoledne plavba na lodičkách. Možnost návštěvy Ashmolean Museum - sbírky umění a archeologie. Ve večerních hodinách ubytování v rodinách.
3. den - dopoledne výuka angličtiny 9-12 hod. Odpoledne návštěva rodiště W. Shakespeara Stratford, Upon, Avon (návštěva rodného domu W. Shakespeara a kostela Holy Trinity Church, kde je Shakespeare pohřben, volno na nákupy). Ubytování v rodinách.
4. den - dopoledne výuka angličtiny 9-12 hod. Odpoledne návštěva prehistorických památek Stonehenge a Avebury (megalitické kameny umístěné na salisburské pláni v překrásné anglické krajině). Přejezd anglickým venkovem, pro který jsou typické stavby s doškovými střechami, po cestě uvidíme také prehistorickou památku křídového koně a malebnou-obec Marlborough. Ubytování v rodinách.
5. den - dopoledne výuka angličtiny 9-12 hod. Odpoledne návštěva středověkého hradu Windsor: letní rezidence a domov britské královny Alžběty II. (Elizabeth II.), na místě je zajištěna prohlídka exteriérů a města v angličtině s místní průvodkyní, která ve Windsoru žije. Dozvíte se: Jak je to s vlajkou, která vlaje na hradě Windsor? Která okna patří královně a kde má královna stáje pro své poníky? Kam jezdí na projížďku? Kde má své sídlo Elton John? Kteří králové jsou pohřbeni na hradě Windsor? Kde William Shakespeare napsal Veselé paničky windsorské? Po prohlídce volno a rozchod na nákupy nebo možnost procházky do Etonu (pěšky cca 15 min.), středověká chlapecká škola, kde studenti nosí frak a cylindr jako z Harryho Pottera, studovali zde královští synové a další významné osobnosti. Nocleh v rodinách a večeře.
6. den - celodenní pobyt v Londýně. Ráno příjezd na Greenwich - možnost vyfotografování se na nultém poledníku. Následuje přesun vláčkem přes moderní čtvrť Docklands s největšími mrakodrapy v Londýně k Tower of London a Tower Bridge (zvenčí na fotograafii), dále přesun metrem do Westminsteru a pěší prohlídka: Houses of Parlament, Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street 10, Trafalgar Square, Leicester Square, Buckinghamský palác. Plavba lodí po Temži, možnost nákupů jídla před odjezdem do ČR. Přesun do ČR.
7. den - návrat ke škole kolem 14:00 - 17:00 dle dopravní situace.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.