Projekty

Škola participuje i v projektu UNIV 2 - KRAJE, který se opět zabývá dalším vzděláváním, a v projektu Cesta ke kvalitě. Oba tyto projekty jsou projekty národními.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
V tomto projektu je zapojeno 325 škol z celé republiky kromě Prahy.

Projekt Cesta ke kvalitě je zaměřený na všestrannou podporu škol v oblasti vlastního hodnocení. Jde o národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání NÚOV) a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu: Změnit systém přípravy žáků a studentů na SŠ a VOŠ v souladu s požadavky regionálních zaměstnavatelů a současně i jednotlivých sektorů průmyslu. Vytvořit tak politiku spolupráce partnerů při tvorbě nových školních program vycházejících z regionálních specifik (vzdělávání i výcvik ke konkrétním výrobním programům regionálních zaměstnavatelů), ale i v souladu s politikou státu na podporu hospodářského programu ČR (zejména oblast vzdělávání, výcvik omezen zejména na exkurze).

Tento projekt byl schválen firmě Kovolis Hedvikov a.s. v rámci opatření Zvýšení adaptibility zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurencesshopnosti. Po výběrovém řízení, pořádaném touto firmou, jsme začali školit její zaměstnance na počítačích ve dvou úrovních. V závěru každého kurzu je test a úspěšní absolventi získávají certifikát.

Na úrovni začátečníků školíme 90 zaměstnanců v rozsahu 24 hodin. Obsahem tohoto kurzu je práce s operačním programem, textovým editorem, tabulkovám kalkulátorem, elektronickou poštou a internetem.

Po ukončení techto kurzů budou následovat školení pokročilých uživatelů na základě požadavků firmy v programech MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Zoner, CorelDRAW, MS FrontPage, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Fax: 466 259 033
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2020 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.