Projekty

Dne 28. května 2015 nám byl schválen Domem zahraniční spolupráce další mezinárodní projekt, tentokrát s názvem Řemeslo bez hranic. Našimi partnery jsou opět vzdělávací organizace z Francie, Německa a ze Slovenska. V této chvíli jsou pro žáky připraveny přihlášky. Kritéria výběru žáků odpovídají stipendijnímu řádu. V neposlední řadě bude i vyjádření učitele odborného výcviku a znalost cizího jazyka. V prvním zářijovém týdnu se uskutečnil výběr žáků do Francie. Byly zaplaceny letenky z Prahy do Paříže. Po jednání v Německu byly domluveny i obory žáků. Je zajištěna doprava žáků na Slovensko a do Německa. Výběr žáků na Slovensko a do Německa již proběhl. Seznamy budou zveřejněny 9. 9. Připravujeme pojištění žáků. Zažádali jsme o europassy. Schůzka všech účastníků se uskuteční v pátek 18. 9. 2015 v 10:30 v učebně č. 4. V současné době dochází k podpisu nezbytných dokumentů. Europassy v českém a anglickém jazyce jsou připraveny. Je zajištěno ubytování, strava, doprava a pojištění. Na základě faktur od partnerů připravujeme smlouvy s aktuální výší kapesného. Všechny dokumenty jsou hotové, kapesné rozdáno. Můžeme vyrazit!

Tento projekt byl schválen a byla podepsána grantová smlouva s Domem zahraniční spolupráce. V současnosti připravujeme potřebnou dokumentaci pro žáky. Stáže proběhnou od 3. do 17. listopadu. Sedm mechaniků seřizovačů pojede s Ing. Musílkovou na Slovensko do Detvy. Auto na dopravu nám půjčí třemošničtí hasiči. Žáci budou ubytováni v penzionu Siroň v Detvě. Sedm truhlářů, šest strojních mechaniků a jeden nástrojař pojede objednaným autobusem s Mgr. Melechovským a Ing. Hüblerem do Jeny v Německu. Zde budou žáci ubytováni v Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste Jena. Čtyři operátoři dřevařské a nábytkářské výroby a čtyři truhláři poletí s panem Dvořákem do Paříže a odtud pojedou autem do Vendôme. Žáci budou bydlet v domově mládeže Lycée des métiers André Ampère ve Vendôme. Letenky do Paříže a zpět, pronájem Renaultu Trafic jsou již zaplaceny. "Slováci" mají zaplacené ubytování, "Němci" kromě ubytování i jízdenky městské dopravy. Všichni žáci mají sjednané pojištění do zahraničí. Strava se liší podle destinace a oboru a tomu odpovídá i výše kapesného. Kromě odborného výcviku čekají žáky exkurze, výlety a sportovní akce. Podrobné informace pro žáky i jejich rodiče jsou připraveny. Žáci obdrželi kapesné. V neděli 2. 11. byly vygenerovány palubní lístky na let do Paříže.

31. 5. 2013 nám byl schválen projekt Odborná stáž žáků pro porovnání evropských standardů odborného vzdělávání v rámci Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci, podprogramu Mobility. V říjnu se 7 žáků oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby zúčastní odborné stáže ve francouzském Lycée des métiers André Ampère ve Vendôme. V listopadu 7 žáků oboru mechanik seřizovač absolvuje odbornou stáž ve slovenské Spojené škole Detva.

1. 6. 2013 začíná další projekt v rámci ESF Zřízení a vedení svářečské školy v systému CWS ANB pro svářeče kovů. Tento projekt umožní našim žákům všech strojírenských oborů absolvovat základní kurz svařování kovů podle evropské normy zdarma.Více informací získáte na webových stránkách tohoto projektu: http://esf.sos-tremosnice.cz/svar_skola/index.html

Pedagogičtí pracovníci čtyř středních odborných škol Banskobystrického samosprávního kraje se zúčastnili týdenní odborné výměny projektu Mezinárodní spoluprací k inovaci studijních oborů. Projekt se realizoval od 11. do 17. dubna 2011 v rámci Programu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci a zúčastnilo se ho 7 pedagogů ze Spojené školy v Detvě, Střední odborné školy ve Fiľakově, Střední odborné školy technické v Rimavské Sobotě a Střední odborné školy v Žarnovici. Hlavní cílem výměny bylo porovnání systému odborné přípravy a porovnání školních vzdělávacích programů vybraných oborů. Tento projekt navazuje na odbornou stáž žáků oboru mechanik seřizovač.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Fax: 466 259 033
Mobil: 603 868 975, 607 867 002