Projekty

Řemeslo bez hranic 2015

Dne 28. května 2015 nám byl schválen Domem zahraniční spolupráce další mezinárodní projekt, tentokrát s názvem Řemeslo bez hranic. Našimi partnery jsou opět vzdělávací organizace z Francie, Německa a ze Slovenska. V této chvíli jsou pro žáky připraveny přihlášky. Kritéria výběru žáků odpovídají stipendijnímu řádu. V neposlední řadě bude i vyjádření učitele odborného výcviku a znalost cizího jazyka. V prvním zářijovém týdnu se uskutečnil výběr žáků do Francie. Byly zaplaceny letenky z Prahy do Paříže. Po jednání v Německu byly domluveny i obory žáků. Je zajištěna doprava žáků na Slovensko a do Německa. Výběr žáků na Slovensko a do Německa již proběhl. Seznamy budou zveřejněny 9. 9. Připravujeme pojištění žáků. Zažádali jsme o europassy. Schůzka všech účastníků se uskuteční v pátek 18. 9. 2015 v 10:30 v učebně č. 4. V současné době dochází k podpisu nezbytných dokumentů. Europassy v českém a anglickém jazyce jsou připraveny. Je zajištěno ubytování, strava, doprava a pojištění. Na základě faktur od partnerů připravujeme smlouvy s aktuální výší kapesného. Všechny dokumenty jsou hotové, kapesné rozdáno. Můžeme vyrazit!

9. 11.

V 7 hodin ráno odjelo 7 žáků s Ing. Musílkovou hasičským autem do Detvy na Slovensku. O pět minut později odjelo 8 žáků s panem Dvořákem vlakem do Čáslavi. Z Čáslavi pojedou vlakem do Prahy, odtud autobusem na letiště a poletí do Paříže. Tam mají pronajaté auto, kterým pojedou do Vendôme. V 8 hodin vyrazilo 14 žáků s Mgr. Melechovským minibusem do Jeny v Německu. Ve dvě odpoledne už Slováci vyrazili na prohlídku Detvy a Němci dorazili do Jeny. Tou dobou byli Francouzi ještě ve vzduchu. Letadlo již přistálo a žáci jsou na cestě do Vendôme.

Němci
V rámci projektu Řemeslo bez hranic se účastní 14 žáků SOŠ a SOU technického zahraniční stáže v Německu. Stáž probíhá v Jeně, jednom z největších měst Durynska, ve dvou školách ÜAG gGmbH Jena a Internationaler Bund IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste Jena.
Z Třemošnice jsme vyjeli 9. 11. 2015 po osmé hodině. Do Jeny jsme dorazili krátce před 14 hodinou. Ubytovali jsme se na internátě školy Internationaler Bund IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste Jena. Poté jsme vyšli na krátkou prohlídku okolí. Zítra nás po snídani čeká školení bezpečnosti práce a potom se chlapci rozejdou na jednotlivá pracoviště.

Slováci
Slováci odjeli v 7 hodin ráno podle plánu Fordem Tranzit na Slovensko. Cesta probíhala klidně, a tak ve 12:30 dojeli do cíle. Cílem pobytu je město Detva a naším hostitelem Spojená Škola v Detve. Ubytovali jsme se v penzionu Siroň a následovala prohlídka města. Odpoledne se uskutečnila informativní schůzka s paní Valerií Čiamporovou. Dozvěděli jsme se náš program na příštích 14 dní. Začínáme zítra ráno školením BOZP a odborným výcvikem na frézárně školy. V 18 hodin jsme povečeřeli kuřecí řízek s bramborem a kompotem. K pití citronáda a jako sladká tečka – palačinka s čokoládovou náplní a šlehačkou. Od 19 do 21 hodin jsme začali trénovat bowling, protože nás Obchodní akademie z Plzně vyzvala na čtvrteční zápas. Tato škola se také účastní projektu Erasmus+. Večerka je ve 22 hodin.

Francouzi
Dnes 9. 11. 2015 žáci naší školy pod vedením mistra Radka Dvořáka jeli na odbornou stáž na Lycée des métiers André Ampére ve Vendôme. Cestu zahájili v Třemošnici na vlakovém nádraží v 7:03 hodin a přes Čáslav jeli vlakem na Hlavní nádraží v Praze, poté pokračovali na Letiště Václava Havla autobusem. Na letišti následovala příprava na odlet do Paříže. Pro většinu žáků to byl úplně nový zážitek a tak bylo spoustu dotazů a nejasností, ale všichni to výborně zvládli a byli nadšení.
Poslední část cesty jsme absolvovali mikrobusem zapůjčeným na letišti. Tato část byla velice zdlouhavá hlavně z důvodu hustého provozu v Paříži. Do Vendôme se nám podařilo dojet až o půl osmé, ale i přes to jsme se dočkali vřelého uvítání od ředitele školy pana Cavata a jeho zástupkyně paní Tcherneitchouk, kteří nám dali večeři a ubytovali nás. Dnešní náročný cestovatelský den končí osobním volnem žáků a zaslouženým spánkem, který nás připraví na zítřejší pracovní vytížení.

10. 11.

Němci
Skupinu žáků, kteří pracují v IB, přivítala ráno v 8 hodin paní Anja Walter, popřála našim chlapcům příjemný pobyt v Jeně a vyslovila přesvědčení, že tato odborná stáž přinese mnohá pozitiva do jejich dalšího profesního růstu. Dále následovalo školení o bezpečnosti práce, které vedl pan Wolfgang Hening. Ten má v letošním roce na starost tuto skupinu. Pod jeho vedením naši žáci pracují na arbeitprojektu Hebelschere (funkční model pákových nůžek). Chlapci dnes začali pracovat na základním tělese nůžek. Bylo třeba polotovar přesně orýsovat dle německé dokumentace. Řezat ruční rámovou pilkou a pilovat na dané rozměry. Druhá skupina chlapců odjela ráno do naší další partnerské organizace ÜAG gGmbH Jena. Tam je přivítala zástupkyně organizace paní Petra Rugowski. Hoši prošli školením o bezpečnosti práce, následovala prohlídka školy a seznámení s pracovním projektem.
Odpoledne si obě skupiny prohlédly historické jádro města a navštívily Jena Tower, což je 144,5 metrů vysoká věž v centru Jeny a výhled z ní je skutečně impozantní.

Slováci
Slováci dnešní den začali školením BOZP pod vedením majsterky Márie Šulekové. Pokračovali opakováním teoretických znalostí z technologie obrábění. Zopakovali si výpočty pro soustružení kuželů, dělící aparát – přímé a nepřímé dělení, frézování drážek. Po zopakování látky začali vyrábět svůj první kus – kužel se třemi frézovanými drážkami dle výrobního výkresu. Vyrobený kus změřili a zhodnotili. Po obědě se ve 14 hodin vydali na výlet autobusem do staré Detvy. Detva zde leží na jihovýchodních svazích Polany. Polana je největší stratovulkán ve Střední Evropě. Navštívili Podpolianské muzeum. Od loňského roku se expozice rozšířila o výstavu „Z Detvy na more". Jde o stálou výstavu, která je poctou prvnímu slovenskému námořnímu kapitánovi Júliusovi Jurajovi Thurzovi. Tento kapitán se narodil 21. 2. 1882 v Detve. Pracoval na řadě lodí, přežil ztroskotání a vozil náklady pro Paroplavebné společnosti Rakouska - Uherska. Další novinkou je výstava věnovaná slovenským valaškám od soukromého sběratele. Velice žáky také zaujaly stálé expozice „Detva v kontexte Viglašského panstva" a „Valašská kultura na Podpolianí". Dozvěděli se, že hudební nástroj – fujara, byla vyhlášena UNESCEM za nehmotné kulturní dědictví lidstva. Pokračovali procházkou po Kalvárii a prohlédli si u cesty plastiky z minulých staletí a vyřezávané dřevěné detvanské kříže. V podvečer došli do Sironě a k večeři si dali tortillu se zeleninou a kuřecím masem. Po večeři následovaly hry v tělocvičně školy.

Francouzi
Dnešní den jsme zahájili stejně jako všichni francouzští žáci na internátě ve Vendôme budíčkem v 7 hodin a po ranní hygieně ochutnali klasickou francouzskou školní snídani. Program pro dnešní den byl jasný a to zahájení práce ve školních truhlářských dílnách. Stejně jako v loňském roce nás uvítal mistr Jolly. Než jsme začali pracovat, tak měl mistr připraveno občerstvení a poté nám ukázal vybavení školy a seznámil nás s některými vyučovanými obory. Okolo desáté hodiny žáci začali pracovat na nočním stolku. Seznámili jsme se s některými názvy, výrobků a jejich částí včetně stranové orientace, bohužel těch slovíček a informací bylo tolik, že jsme jen stěží některá udrželi v paměti. Po této namáhavé duševní práci následoval oběd a polední volno, které žáci vyplnili fotbálkem. Odpoledne již bylo ryze pracovní. Hoblovali jsme vlysy na přesné rozměry a poté rýsovali podle instrukcí mistra tak, že máme dílce plně připravené na výrobu konstrukčních spojů.
Odpolední vyučování skončilo v 17:30 a bylo potřeba zajistit si večeři nákupem v supermarketu. Poslední částí dne bylo osobní volno, které studenti využili pro návštěvu města. Zítra bychom rádi navštívili některé části města Vendôme a v poledne jsme již tradičně pozváni na oběd k paní učitelce Fanny Bonamy.

11. 11.

Němci
Dnes skupina žáků pracujících na IB pokračovala na pracích spojených s výrobou modelu pákových nůžek. Chlapci si připravovali boční části nůžek. Opět bylo třeba polotovary řádně orýsovat a poté je upravit řezáním na výchozí polotovar pro pilování. Pilováním bylo dosaženo požadovaných rozměrů. Další operací bylo vrtání děr pro závity M5 a svrtání děr v bočních částech nůžek pro šrouby. Skupina žáků pracujících na ÜAG začala s výrobou Abziehvorrichtungu (stahováku). Při tomto projektu využijí chlapci jak ruční práci, tak práci na obráběcích strojích. Dnes začali orýsováním potřebných dílů, jejich řezáním na potřebné rozměry a pilováním na požadované rozměry. V podvečerních hodinách jsme navštívili botanickou zahradu v Jeně. Zde hochy asi nejvíce zaujala jezírka s piraněmi.

Slováci
Dnešní výuka se konala v laboratořích elektrotechniky a laboratořích informačních a komunikačních technologií pod vedením Ing. Márie Zacharové. Hned po příchodu jsme dostali za úkol rozebrat počítač, určit jednotlivé komponenty, vytvořit montážní list v excelu a složit příslušný počítač dohromady. Pracovali jsme ve dvojicích – český student vždy společně se slovenským studentem rozebíral 1 kus počítače. Po několika hodinách se nám vše zdárně podařilo včetně uložení montážního listu na server Spojené školy. Poté následovala výuka IKT se zaměřením na úpravy textu ve wordu a tvorbu tabulek v excelu. Wordovský soubor obsahoval 48 stran textu z oblasti ekonomiky a my jsme dostali 9 úloh, které jsme opět ve dvojicích se Slováky plnili. Excelovská tabulka obsahovala údaje potřebné pro montážní list. Odpoledne jsme ve 14 hodin odjeli autobusem do Zvolena a zde si prohlédli zvolenský zámek ze 14. století. Prostory středověkého zámku jsou především využívány jako obrazárna evropského malířství z období od 16. – 19. století a jako sochařská galerie. V současnosti je v zámku také instalována putovní výstava moderního designu nábytku z Budapešti a z Bratislavy. Dále jsme si prohlédli náměstí města a nakupovali v obchodním centru EUROPA. Po večeři jsme měli přátelský zápas v kopané s fotbalovým klubem DETVA – muži v tělocvičně školy. A rozhodně jsme se neztratili, rychlý běh, přesné přihrávky, výborný brankář. Vše se dařilo, po celý zápas jsme vedli, ale konečné skóre nakonec bylo 20:19 pro Detvu. Odveta se koná příští středu v tělocvičně školy ve 20 hodin. Poděkování patří Pavlovi, Milanovi, Pepovi, Radkovi a Ráďovi včetně skvělého brankáře Petra. Detvanští muži mluvili o našich chlapcích s velkým respektem a už se těší na další zápas. Večer jsme zakončili sprchou a okamžitým spánkem.

Francouzi
Dnes byl ve Francii svátek k příležitosti ukončení 1. světové války, z tohoto důvodu jsme měli volný den. Ráno jsme navštívili centrum města, podívali se na náměstí a prohlédli si Katedrálu, kde byla právě připravována slavnost. Na oběd nás, paní ředitelku Janu Sýkorovou a pan zástupce Romana Novotného pozvala paní profesorka angličtiny Fanny Bonamy, která připravila speciální menu a to předkrm z Lombardie a hlavní jídlo z Alsaska. Jako desert se podával obrácený koláč, české koláče, střecha od paní Frantíkové a také příloha v podobě sýra. Během oběda si žáci ale i pedagogové mohli procvičit konverzaci v anglickém i německém jazyce. Vzhledem k tomu, že se oběd protáhl do odpoledních hodin tak bylo vyhlášeno osobní volno, které žáci vyplnili fotbalem a svými osobními aktivitami. Zítra máme v plánu navštívit opatství Mont-St-Michel, takže budeme mít náročný den, ale zase budeme mít možnost vidět něco zvláštního.

12. 11.

Němci
Dnešního dne na IB byla pracovní náplň podobná včerejšku. Chlapci pokračovali ve výrobě součástí modelu pákových nůžek. Všechny operace prováděli ručně. Dnes začali vrtat otvory pro závity M5 na předepsaných dílech a závity také vyřezali. Někteří již začali s výrobou středového dílu nůžek, který je nejsložitější. Skupina chlapců pracující na ÜAG pokračovala v projektu výroby stahováku. Opět přišly na řadu ruční práce (měření, orýsování, ruční řezání, pilování, leštění). Ramena stahováku již mají vyrobená a začali s výrobou tělesa stahováku. Zde je třeba přesně vyrobit drážky pro ramena a vyvrtat otvor pro závit M12. Tam bude namontováno vřeteno, které budou hoši vyrábět v příštích dnech na obráběcích strojích. Co se týče stravy, dá se říci, že zatím našim žákům chutná, i když dnešní kroupová polévka se zeleninou se s velkým ohlasem nesetkala. Ovšem snídaně formou švédských stolů některé přímo uchvátila. V podvečerních hodinách navštívíme všichni místní aquacentrum Galaxie, kde určitě nabereme síly do dalších dnů.

Slováci
Dnešní odborná praxe mechaniků seřizovačů začala v 8 hodin v dílnách CNC u pána majstera Petera Knotky. Na programu dne byl SOLID WORKS. Výuku jsme zahájili určováním identit, druhů rovin a kótováním. Nejdříve jsme se podívali na výkresy sestavení strojů jako je soustruh SV18R, frézka rovinná konzolová, složení univerzálního sklíčidla a na funkční animované modely strojů. Poté jsme začali kreslit jednotlivé výrobní výkresy části sestavy vozíčku – čep, kolečko, pouzdro, podložka, korunková matice, hřídelka. Procvičili jsme zásady promítání podle ISO, zakótování skici, rozměry součástí, tolerance a modelování v 3D. Před odchodem z dílny jsme si prohlédli výrobní výkres zvonku, který budeme dělat zítra. Podle pana mistra jde o těžší práci s různými záludnostmi. Uvidíme. Odpoledne výuka pokračovala hodinou slovenského jazyka. Společně s děvčaty z OA Plzeň jsme procvičovali slovenské jazykolamy, překlady ze slovenštiny do češtiny, poslech slovenských pohádek a zvyků. V 16 hodin se konal bowlingový zápas mezi Plzní a Třemošnicí za přítomnosti ředitele Spojené Školy v Detvě pana Ing. Jána Melicha a Ing. Valérie Čiamporové. Vyhráli jsme na plné čáře!!! Po večeři následoval obvyklý zápis do deníku. Unaveni po včerejším zápase v kopané a dnešním náročném dni jsme zvolili večer televizi na pokoji a spánek.

Francouzi
Start dnešního výletu byl již v půl sedmé ráno, protože jsme jeli na opatství a pevnost Saint Michel vzdálené od Vendôme cca 320 km. Byli jsme uchváceni stavbou umístěnou na ostrově v moři. Opatství je přístupné po silnici vedoucí mořem, které mělo v době naší návštěvy odliv. Turisty sem dopravuje speciální autobus. Všichni jsme byli fascinováni dovedností a nápaditostí našich předků, kteří tyto stavby vytvořili. Prohlídka nám zabrala cca 2,5 hodiny, a protože jsme měli ještě trochu času, tak jsme se vypravili do Saint Malo, kde jsme si chtěli prohlédnout přílivovou elektrárnu, ale ta byla bohužel zavřená. Návrat se podařil až chvilku před večeří. Od osmi hodin jsme šli ještě hrát fotbal s žáky z místní školy do jejich pěkné tělocvičny. Podařilo se nám zvítězit!!! Zítra se již vracíme do dílny a budeme pokračovat s prací na nočním stolku. Odpoledne nás také čeká základní výuka francouzštiny.

13. 11.

Němci
Ještě před započetím pracovní doby nás na IB pán Wolfgang Henning upozornil, že je 13. a pátek (toto datum je tedy známé také v Německu), abychom dnes pracovali obzvlášť obezřetně. Naši chlapci dnes dokončili výrobu šesti částí modelu nůžek. Máme svrtány díry pro šrouby i závity, zadané otvory máme zahloubeny. Po předběžné montáži se nám ukazují některé chyby způsobené i velmi malými odchylkami při výrobě. Tyto nedostatky odstraníme při konečné montáži modelu nůžek. Příští týden začneme s výrobou spodního a horního nože a mechanismů páky sloužící k ovládání nůžek. Pan Wolfgang Henning velice kladně zhodnotil týdenní práci našich žáků, pochválil je a popřál hezký víkend.
Druhá skupina chlapců pracujících na ÜAG gGmbH Jena dokončila kompletní výrobu obou ramen stahováku i tělesa stahováku, po včerejším opracování bylo dnes třeba svrtat otvory ramen s otvory v tělese. Tato práce vyžadovala velkou pečlivost, neboť pokud by se nepodařilo otvory správně svrtat, mělo by to negativní dopad při konečné montáži výrobku. Dále bylo třeba vrtat otvor v tělese pro závit M12 a závit vyřezat. Také zde bylo nutno dbát na přesnost vyvrtání i řezání, protože tímto otvorem bude procházet vřeteno, jehož výroba bude na pořadu příštího týdne. Pán Jens Röder, který má tuto skupinu na starost, ocenil přístup našich chlapců k práci, jejich šikovnost a dochvilnost.
Po včerejším plavání nás dnes večer čeká zážitek kulturní. Navštívíme totiž místní překrásné planetárium, kde shlédneme program Space rock symphony, což je výběr ze skladeb rockových skupin Rolling Stones, Pink Floyd a Guns end Roses. Zítra nás čeká celodenní výlet do Výmaru a navštívíme také bývalý koncentrační tábor Buchenwald.

Slováci
Páteční den jsme strávili opět s panem majsterem Peterem Kotkou. Dostál svému slibu a připravil nám nejen výrobní výkres zvonečku, ale také další práce, takže jsme si mohli vybrat. Iva se s chutí pustila do záludného zvonečku a během své práce se intenzivně pana mistra vyptávala, a zdárně výkres dokončila. Kluci se věnovali například výrobnímu výkresu z CNC soustružení, který byl na Mistrovství Slovenska 2015. Detvanští žáci se soutěže s velkými úspěchy účastnili. Radkovi se také při práci na tomto „mistrovském" kusu dařilo. Jinak jsme si mohli vybrat výkresy trnu, spojky, rybinovité drážky a další. Výkresy a naši snahu můžete vidět ve fotogalerii.
Odpoledne jsme strávili v krásné krajině Slovenského rudohoří na ranči Haferník, který patří k obci Detvianská Huta. Všechny nás uchvátila nádhera krajiny, ve které ranč leží. Prohlédli jsme si koňskou farmu, zkusili jezdit na koních a pohráli si se čtyřmi psy majitelů. Nádherní psi se stali okamžitě miláčky všech přítomných. Po výcviku následovalo odpolední občerstvení ve formě grilovaného kuřecího a vepřového masa, zelného a zeleninového salátu společně s chlebem. Po návratu následovala podvečerní procházka Detvou a večeře, kdy jsme měli milované buchtičky s krémem a hovězí polévku. Večer nás čeká kopaná.

Francouzi
Dnešek byl ve znamení práce v truhlářské dílně. Během dopoledne se žákům podařilo vyrobit spoje na bocích nočního stolku a tak máme dobrý základ pro pondělní klížení. Odpoledne jsme začali výukou francouzštiny s paní učitelkou Fanny Bonamy. Naučili jsme se základní fráze, jak se představit, uvést odkud jsme a jaké národnosti. Také jsme trénovali výslovnost některých písmen a slabik, která je ve francouzštině naprosto jiná a někteří měli velké problémy jak zvuk v ústech modelovat, aby to znělo správně. Po ukončení práce v dílně jsme ještě jeli nakupovat zásoby na víkend. Zítra nás čeká výlet na zámek Chambord a Amboise, a tak budeme zase cestovat.

14. 11.

Němci
První volný den našeho působení v Německu byl vyplněn výletem do Výmaru a Buchenwaldu. Do Výmaru jsme cestovali z Jeny vlakem spolu s fanoušky FC Carl Zeiss Jena, kteří vyjeli podpořit svůj klub na venkovní zápas. Už to byl pro některé naše žáky zážitek. Z Výmaru jsme pokračovali autobusem na prohlídku bývalého koncentračního tábora Buchenwald. Dnes je to pietní místo, přesto pitevna, krematorium i další místa působí velmi skličujícím dojmem. Poté jsme se vrátili do starobylého Výmaru. Prohlédli jsme si historický střed města a samozřejmě ochutnali originální durynský rostbratwurst. Vlakem jsme se vrátili v odpoledních hodinách nazpět do Jeny.

Slováci
Mechanici seřizovači začali dnešní ráno oblíbenými tousty s džusem, koláčky a dalšími dobrotami. Byli jsme velmi rádi za snídaňovou SMS, kterou jsme dostali od operátorů třídy L3, kteří jsou ve Francii, že jsou v pořádku. Děkujeme, všem se nám ulevilo. Poté jsme odjeli do obce Svatý Anton, která leží na jih od Banské Štiavnice. Naším cílem byl kaštiel Svatý Anton. V barokně-klasicistickém zámku umístěném v historickém parku sídlí jedno z největších muzeí na Slovensku. Rodina Koháryovců a poslední majitel, bulharský car Ferdinand Coburg, zde shromáždili obdivuhodnou sbírku nábytku, obrazů a uměleckých předmětů. V galerii mnoho fotografií nenaleznete, protože v interiérech i zahradách není dovoleno fotografovat. Také část myslivecké expozice byla uzavřena. Prohlédli jsme si jen malý kousek rozsáhlé expozice. Následoval odjezd do Banské Štiavnice a prohlídka města.
Štiavnica je město v centru vulkánu. Výbuch sopky vyvrhl ze středu Země na povrch bohaté žíly drahých kovů. Dozvěděli jsme se, že horníci v minulosti dokázali vytěžit 3,7 milionů tun čistého stříbra a 250 tun zlata. V nádherně zasluněném městě jsme si prohlédli banskoštiavnickou Kalvárii, kostel Nanebevzetí Panny Marie a barokní sousoší Svaté Trojice – morový sloup. Navštívili jsme obchody a obchůdky, ochutnali čokoládu a jeli dále do termálních koupelí ve Sklených Teplicích.
Sklené Teplice se nacházejí v překrásném údolí Štiavnických vrchů. Jejich pokladem je výskyt termálních pramenů s teplotou vody od 37 °C do 52,3 °C. Termální voda obsahuje velké množství magnézia a kalcia, takže je vhodná i pro alergiky a osoby citlivé na bazénové vody. Teplou vodu jsme si velmi pochvalovali. Následoval pobyt v solné jeskyni a na masážním křesle. Pobyt jsme zakončili nákupem lázeňských oplatek, masážních gelů. Po příjezdu do Detvy byla večeře a psaní deníků.

Francouzi
Dnešní den začal hroznou správou o teroristických činech v Paříži, která nás donutila přemýšlet, zda máme někam jezdit, ale jsme všichni v pořádku a tady v okolí se také nic nedělo, tak jsme se vypravili na plánovaný výlet na zámek Chambord. Tam nás, ale překvapili policisté, kteří prováděli osobní prohlídky osob, jinak se nic nezměnilo proti běžnému režimu. Prohlídka této úžasné stavby nám zabrala asi hodinu a půl, obdivovali jsme nápaditou architekturu Leonarda da Vinci, ale i stavitelské umění obyčejných řemeslníků.
Přibližně v poledne jsme se přesunuli do města Ambois, kde byl nejdříve rozchod na oběd. Odpoledne jsme zahájili návštěvou královského hradu nad řekou Loirou. Z hradeb byl nádherný výhled nejen na řeku, ale i na město a náměstíčko pod hradem. Na hradě jsou nejen pěkné interiéry, ale i krásně upravená zahrada.
Poslední akcí, která se nám vešla do našeho programu, byla návštěva parku Leonarda da Vinci. Výstava je pěkně zpracovaná s mnoha zmenšenými modely, náčrty, kresbami a videoprojekcemi v interiéru zámečku, ale i replikami jednotlivých strojů a zařízení ve skutečné funkční podobě umístěné v areálu parku.
Na internát jsme se vrátili okolo šesté, což bylo akorát na večeři a osobní volno žáků. Zítra jsme naplánovali výlet do Chartres – do katedrály a města. Odpoledne bychom se rádi přesunuli do Le Mans na prohlídku muzea automobilů slavného 24 hodinového závodu.

Ještě jednou chci potvrdit, že jsme v pořádku a nehrozí nám žádné nebezpečí.

15.11.

Němci
V Jeně dnes ráno pršelo a bylo poměrně chladno. Okolo 10. hodiny déšť ustal, a my vyrazili směrem k bojišti, na kterém se v roce 1806 odehrála velká bitva mezi vojsky císaře Napoleona a pruského vojevůdce prince Friedricha Wilhelma. Bitva skončila vítězstvím francouzských vojsk. Muzeum na kopci nad Jenou tuto událost připomíná. Nás v něm zaujaly asi nejvíce dobové zbraně, válečné mapy i plastické mapy znázorňující postavení obou armád. Po návratu jsme navštívili opět aquacentrum GalaxSea, kde jsme svá těla vyhřáli ve vířivkách. Potom přišly na řadu tobogány, skokanské můstky a další vodní atrakce. Zítra nás čeká druhý týden pobytu, ve kterém bychom měli dokončit svoji práci.

Slováci
Dnešní ráno nás přivítalo chladně a deštivě, a takový byl celý den. Ráno jsme v 8:30 odjeli do železniční stanice Chvatimy a odtud historickým vláčkem do stanice Čierny Balog. Historie Čiernohronskej železnice se začala již roku 1908 a v současnosti jde o Národní kulturní památku. Výhledy z vláčku byly omezené, a ani venkovní program v lesnickém skanzenu nemohl být uskutečněn pro silný déšť a chladný vítr. Animační program byl uskutečněn v interiérech koliby. Seznámili jsme se s folklórem a místními kroji, které nám ukázaly pracovnice organizace VYDRA. Ivě lidový kroj a Radkovi opasek a klobouk náramně slušely. Poté jsme se věnovali ručním pracím, a to výrobou ručně tkaných deček do rámu. Fotografie ukazují, že nejen dívky, ale i chlapci mohou být zručnými tkalci. Závěrem se konal společný oběd všech zúčastněných. Pro počasí jsme nemohli ani uskutečnit plánovanou 4 km procházku po naučném chodníku s 80 zastávkami, a tak jsme odjeli mikrobusy zpět do Detvy. Následovala horká sprcha, čaj a podvečerní odpočinek.
Večer bude pokračovat psaním deníků a řešením 2 elektrických obvodů, které nám předem dal Mgr. Krokoš. Schéma obvodů si musíme připravit na zítřejší OV, který se bude konat na nově zřízeném pracovišti v dílnách Spojené Školy Detva. Jdeme v montérkách, protože zítra je na programu pájení a výroba pájené destičky. Ve středu pak budeme svařovat metodou 135, tudíž v ochranné atmosféře CO2.

Francouzi
Dnes jsme si naplánovali výlet do katedrály v Chartres. O půl dvanácté jsme šli do katedrály, kde pokračovala mše, chvíli jsme se připojili a tím uctili památku obětí, a až poté si prohlédli tuto krásnou stavbu.
Na odpoledne jsme se přesunuli do Le Mans, konkrétně do musea závodu 24 hodin. Auta se nám moc líbila, i když někteří čekali luxusní sportovní vozy a zatím našli jenom závodní speciály, ve kterých toho luxusu opravdu pilot moc nemá, ale i přes tyto výhrady bylo museum moc pěkné. Žáci se v jedné expozici dokonce mohli seznámit s některými důležitými součástmi automobilu v podobě modelu např. diferenciálu, kardanové hřídele atd.
Když jsme si prohlédli auta, tak jsme také chtěli znát trať, na které jezdí a vypravili se na obhlídku. Tato příjemná procházka nám zabrala asi hodinu, protože zde trénovala tři Porsche, a tak bylo na co se dívat a co sledovat. Celkově se nám výlet vydařil a všichni jsme se v pořádku vrátili na internát. Zítra nás čeká práce na nočním stolku a odpoledne exkurze do truhlářské firmy.

16. 11.

Němci
Skupina chlapců pracujících na IB dnes dohotovila kompletně oba nože (horní a spodní) do modelu nůžek. Hoši pracovali velmi pečlivě, protože model musí být funkční, nůžkami se musí dát stříhat papír. Opět, tak jako u všech dílů, spodní i horní nůž vyrobili pomocí ručního opracování. Někteří již začali s výrobou částí pro mechanismus páky, kterou se budou nůžky ovládat.
Chlapci na ÜAG začali se strojní výrobou vřetena stahováku (skládá se ze dvou částí) a dále vyrobili jednoduchou hřídelku pro ovládání stahováku. Zde bylo nutno soustružit rádiusy na obou koncích a část hřídelky vroubkovat.
Odpoledne navštívíme místní Phyleptické muzeum a také Schillerův zahradní dům, ve kterém je také menší muzeum, zahradu, kde se scházel s dalším německým velikánem Goethem a napsal zde své slavné dílo Wallenstein v roce 1798.

Francouzi
Dnešním dnem jsme se vrátili do pracovní reality truhlářských dílen. Žáci dokončovali jednotlivé konstrukční spoje na nočním stolku a připravili si během dopoledne konstrukci na klížení.
O polední přestávce, která trvá 1,5 hodiny, si naši žáci zahráli fotbal společně s místními a to v přátelském duchu a s radostí z pohybu. Odpoledne jsme měli opět hodinu francouzštiny s paní Fanny Bonamy na téma návštěva restaurace. Součástí výuky bylo i praktické cvičení, u kterého jsme se docela pobavili a zasmáli se.
Ve zbytku odpoledne jsme klížili konstrukci nočního stolku. Po večeři bylo ještě nutné obnovit zásoby v supermarketu, protože některým větším jedlíkům už docházejí.

Slováci
Dnešní den jsme začali v 8 hodin odborným výcvikem u Mgr. Ivana Krokoše v nové odborné učebně elektrotechniky v dílnách. Výuka byla zahájena rozborem elektrických obvodů dle schémat, které jsme dostali minulý týden k posouzení. Po teoretické průpravě jsme dostali za úkol vypracovat 2 projekty.
V prvním jsme řešili návrh plošného spoje, který se skládal ze 2 tranzistorů, 2 rezistorů, kondenzátoru, LED diody, trimeru a baterie. Probrali jsme praktické složení spoje. Následně dostali klíče od pracovních stolů a vyndali si páječky, pájky – cínové a měděné, kalafunu, dráty pro tvorbu obvodů, nůžky a pro nás velmi sympatické malé ruční vrtačky s adaptérem na vrtání malých děr o rozměrech desetin milimetru. Následovalo vytvoření plošného spoje pájením. Každý žák vytvořil vlastní plošný spoj, a pokud byl správně, LED dioda se rozsvítila.
Ve druhém projektu jsme tvořili pájením plošný spoj podle schématu 2. Spoj se skládal ze dvou různých tranzistorů se třemi vývody – kolektor, báze, emitor. Z báze jsme měli vést vedení na foto odpor a udělat přemostění. Z tranzistoru T1 vést napájení = 3V. Díry odvrtat na ø 0,8 mm a připojit rezistor. Součástky nezkracovat a připojit sluchátko. Pokud byl spoj správně, ozval se zvuk. Trimer jsme zde nepoužívali. Naše snažení uvidíte ve fotogalerii.
Odpoledne v 14:30, jsme se vydali na návštěvu do dílen místních lidových řemeslníků. V první dílně jsme se seznámili se zpracováním mosazných a měděných plátků. Pan mistr nám ukázal velké množství nástrojů, které si jako obráběč kovů vyrobil sám. Nástroje mu slouží při výrobě spon na opasky lidových krojů, ke kabelám a na pásky ke kalhotám. Vše jsme si mohli prakticky vyzkoušet. Rovněž jsme si prohlédli veliké množství kožedělných výrobků.
Ve druhé dílně byla výroba truhlářská. Prohlédli jsme si soustruh, který si sám pan mistr složil dohromady z různých částí. Zajímavý byl i pilovací stroj anebo různé misky, vázičky a obrázky. Vše jsme si mohli i koupit. Na závěr zazněla hra na fujaru a práskání bičem v našem podání. Do Detvy jsme se vrátili těsně před večeří. Po ní následovalo psaní deníků a fotbal.

17. 11.
Němci
Dnes obě skupiny našich žáků navštívili paní ředitelka RNDr. Jana Sýkorová a pan Ing. Roman Novotný. Po pracovních povinnostech s námi v odpoledních hodinách vyjeli do jenského pivovaru, kde jsme měli vyjednanou exkurzi.
Na IB vrcholí práce na modelu pákových nůžek. Chlapci začali s kompletováním dílů a jejich montáží. Při výrobě páky je třeba některé díly spájet natvrdo mosazí. Dále při montáži je třeba spodní části nůžek spojit nýty. Nýtujeme za studena. Pokud všechno půjde dobře, mohli bychom být zítra s prací většinou hotovi.
Hoši na ÜAG také finišují se svou prací. V dnešním dni pracovali na obrobně na soustruzích a frézce, kde vyráběli díly potřebné k sestavení stahováku. Montážní práce je čekají zítra a tím by svou práci měli také hotovou.

Francouzi
Dnes jsme pracovali celý den v truhlářské dílně. Dopoledne se všem žákům podařilo sklížit boční rámy a odpoledne připravit horní a spodní desku. Někteří rychlejší žáci už mají celý výrobek obroušený, sklížený a připravený na povrchovou úpravu, která je v plánu ve čtvrtek.
Polední přestávku žáci vyplnili jako obvykle fotbalem s francouzskými kolegy. Zítra dopoledne bychom rádi všichni dokončili práce na nočním stolku a odpoledne nás mistr Jolly pozval na prohlídku Vendôme. Co navštívíme je pro nás překvapením.

Slováci
Dnešní ráno nás přivítalo deštivým mlhavým počasím, a tak to bylo celý den. V 8 hodin ráno jsme odjeli mikrobusem do Slovenského národního muzea v Martině. Na programu bylo Muzeum slovenskej dediny. V muzeu nás očekávaly dvě průvodkyně. První průvodkyně s námi asi ve tříhodinové vycházce prošla veškeré domy ve skanzenu a přiblížila tradice slovenského venkova včetně domácích zvyků bydlení a života lidí minulých generací. Druhá průvodkyně nám popsala a ukázala výrobu vlny, plstě a příze, tkaní látek na tkalcovských stavech a výrobu klobouků včetně barvení. Poté nás pozvala do Muzea kultury Romů na Slovensku. Toto muzeum je součástí skanzenu v Jahodnických hájích v Martině. Seznámila nás se symboly Romů, se způsoby oblékání a vysvětlovala jejich způsob života. Řekla nám také, že je velký rozdíl mezi Slovenskými a Olašskými Romy. Obě prohlídky doplňuje výstava fotografií slovenských zoologů a botaniků umístěná v 1. patře kulturního muzea.
Ze skanzenu jsme se vydali do obce Rájecká Lesná, která je nedaleko zámku Bojnice. Rájecká Lesná – Frivald je stará mariánská obec ze 13. století, která je známá svým Slovenským Betlehemem. Slovenský Betlehem je betlém vyrobený z přírodního dřeva. Ukazuje nejen narození Ježíše v Betlémě, ale také věci pro nás nezvyklé. Součástí betlému je totiž například Bratislavský hrad stojící nad Dunajem, hrad Děvín na soutoku Dunaje a Moravy, Piešťany – známé lázně, Nitranskou katedrálu, Trenčianský hrad a další. Všechny figurky jsou pohyblivé a ukazují jednotlivá řemesla. Ukazují také život lidí východního Slovenska v minulosti – kravský zápřah při orání, stavění máje a neodmyslitelnou součástí je návštěva kostela, kdy po práci jde rodina ve svátečním oblečení do kostela. Autorem betlému je majster Pekara z Rajeckých Teplic. Pracoval na díle 15 let a jeho rozměry jsou 8,5 m x 3 m x 2,5 m. Slovenský Betlehem byl otevřený 26. listopadu 1995. Budovu projektoval Ing. Stanislav Machovčák ze Staškova.
Při našem odjezdu začalo znovu prudce pršet, déšť neustal, a tak po příjezdu do Bánské Bystrice jsme se rozhodli zrušit prohlídku města pro déšť a pozdní hodinu – bylo 17 hodin, a vydali jsme se na nákupy do obchodního centra EURÓPA. V 19 hodin jsme odjeli zpět do Detvy, kde nás čekala večeře.

18. 11.

Němci
Chlapci na IB dnes dokončili veškeré práce na modelu pákových nůžek. Po konečné montáži provedli nástřik alu barvou. Každý si svůj výrobek vyzkoušel, a je třeba říci, že všechny modely jsou funkční a je na nich možné stříhat i papír. Protože jsme své výrobky dokončili ve značném časovém předstihu, začali hoši vyrábět podle německé dokumentace krabičku na šrouby, a opět jen pomocí ručního zpracování kovů.
Druhá skupina našich žáků, kteří pracují na ÜAG dohotovila svoji práci, to znamená, že stahováky jsou hotové. Dnešní program tak doplnili kreslením v technologickém kreslícím programu Solid Works a tvorbou technologických programů.
V odpoledních hodinách jsme navštívili dvě muzea Phyletischses Museum a Optisches Museum.

Slováci
Odborný výcvik ve svařování začal dnes ráno v 8 hodin ve svařovně u vedoucího svařovny Bc. Štefana Václavíka, a to školením BOZP. Pokračovali jsme testem z technologie svařování a praktickou výukou. Naším úkolem bylo metodami 111 a 135 vytvořit koutové svary v poloze PB. Většině se dařilo lépe svařovat „Cé-óčkem" než ručně obalenou elektrodou.
Pořadí svářečů bylo po vyhodnocení svarů i teorie toto:
1. místo – Radek Šťastný
2. místo – Radek Sokol
3. místo – Josef Lebduška
Odpoledne byly na programu výtvarné dílny. Pod vedením lidového řezbáře a výtvarníka Milana Malčeka jsme malovali dřevěné vyřezávané detvanské kříže. Naši snahu uvidíte ve fotogalerii.
Od 20. hodin se v tělocvičně školy konalo odvetné utkání mezi detvanskými muži a našimi chlapci. Opět rychlá, přesná a poměrně tvrdá hra. Přesto jsme dokázali svoji převahu a vyhráli 20:13!!!!!!!
Do penzionu jsme se vrátili ve 22 hodin, následovala sprcha a zasloužený spánek.

Francouzi
Dnes dopoledne jsme dokončili noční stolky a někteří žáci ve spolupráci s mistrem si vyráběli nebo připravovali drobné upomínkové předměty.
Po obědě jsme jeli na výlet do vesnice Troo, kde jsou na jedné stráni domky vytesané do skály, které vznikly při těžbě kamene na stavbu. Celý dům sestává z „jeskyně", před kterou je postavena fasáda s dveřmi a okny. Zde jsme strávili asi 2 hodiny chozením nahoru a dolu prohlížením fasád jednotlivých obydlí a hledáním expozice o historii a ukázky vybavení v jednom z „domků". Bohužel, když jsme obydlí našli, bylo zavřeno. Z vyvýšeného pahorku u pomníku padlých v 1. světové válce je také krásný výhled po širokém okolí.
Vzhledem k dostatku času jsme se ještě rozjeli do Vendôme na hrad, kde je nádherný výhled na celé město a také jsme navštívili místní museum se smíšenými expozicemi např. moderního umění, historie oblasti, řemesla atd. Žáky velice nadchl počítačový model mapy města a to v různých stoletích, velice je překvapila např. velikost města ve 12. století s kostelem a pár domky okolo.
Zítra nás čeká dokončení nočního stolku a jeho povrchová úprava a po obědě francouzština.
Všichni jsme v pořádku a nejsme v žádném nebezpečí.

19. 11.

Němci

Dnešní den začal pro chlapce pracující na IB hodnocením jejich práce. Nedříve se hoši v devíti bodech ohodnotili sami, poté jejich práci v těch samých bodech (dodržení rovinnosti a přímosti, dodržení pravých úhlů, body k celkovému opracování, funkčnost, porozumění dokumentaci, rozměrová přesnost atd.) zhodnotil pan Wolfgang Henning. Všichni chlapci se v jeho hodnocení dostali v deseti bodové stupnici do rozmezí 1-2 až 2-3. Pan Henning konstatoval výborný výsledek práce našich žáků a uznale hodnotil i to, že čas určený k výrobě modelu pákových nůžek jsme zkrátili o dva dny.
Druhá skupina našich žáků pracujících na ÜAG měla také dnes celkové hodnocení. I zde byli naši žáci chváleni za svůj přístup k práci a svoji šikovnost. Naši chlapci vznesli i některé připomínky ke své činnosti v ÜAG. Zástupci organizace slíbili jejich připomínky zakomponovat do příštích projektů. Večer se pro tuto skupinu uskutečnilo slavnostní předání evropassů v restauraci místní radnice. Zástupci organizace ÜAG zde opět pochvalně hovořili o práci našich žáků na zdejší odborné stáži.
Dnes jsme také v rámci exkurze zavítali do Jeaner Nahverkehr, což je podnik dopravní obslužnosti pro celou Jenu.

Slováci
Dnešní den byl ve znamení exkurzí. Nejdříve jsme navštívili Technickou Univerzitu Zvolen, a to jedno z vědeckých pracovišť, které se zabývá 3D modelováním. Využívá k tomu 3D tiskárny a 3D skener. Jako materiály plasty, kovy i vosk. Druhou exkurzi jsme provedli u evropského výrobce brzdových systémů pro automobily, a to u firmy Continental. Výklad nám prováděl erudovaný odborník, zaměřil se na jednotlivé typy brzd a práce typické pro mechaniky seřizovače. Ve fotogalerii uvidíte pouze dvě fotografie, protože ve firmě není povoleno fotit.
Odpoledne jsme strávili na zámku Viglaš, který je 10 km od Detvy. Na prohlídku jsme se vydali místním autobusem. Zámek povstal z trosek, v minulosti byl prodán za 1 korunu. Nikdo ho nechtěl a dnes je to obdivuhodný klenot, sloužící veřejnosti i jako hotel. Vrátili jsme se v 17 hodin do Detvy, a setkali se s naší milou paní ředitelkou RNDr. Janou Sýkorovou a Ing. Romanem Novotným. Večer jsme strávili v jejich společnosti, a ve společnosti ředitele Spojené školy v Detvě Ing. Jánem Melichem a Ing. Valerií Čiamporovou.

Francouzi
Celý dnešní den byl ve znamení práce v dílnách kromě hodiny francouzštiny od 15 do 16 hodin. Žáci dokončovali noční stolky, opravovali poslední nedostatky a poté stolky stříkali. Ve volných chvílích si za pomoci mistrů připravovali dárky pro blízké a na památku.
Poslední událostí dnešního dne byl fotbalový turnaj v tělocvičně za účasti čtyř týmů, ve kterém se nám podařilo zvítězit. Mužstvo mělo toto složení: brankář – Alex Hurskyj, obrana – Jakub Rolenec a Luboš Vojáček, útok – Marek Kanderka, Radek Dvořák (střídající se každý druhý zápas s učitelem tělocviku) a hlavní gólový zakončovatel David Sita.
Zítra dopoledne nás čeká dokončení všech výrobků a ukončení prací v truhlárně, odpoledne bude slavnostní zakončení našeho pobytu a předávání europassů.

20.11.

Němci
Náš poslední pracovní den v Jeně začal velmi pěkně, podařilo se operativně zajistit exkurzi v jedné ze špičkových světových firem, a to v Carl Zeiss. Podívali jsme se tedy do firmy, která zaujímá přední místa ve světě v oborech optiky a elektrooptiky. Odpoledne měla skupina chlapců pracujících na IB slavnostní předání evropassů. Za organizaci Internationaler Bund IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste Jena předala našim žákům evropassy paní Walter. Poděkovala chlapcům za velmi dobrou práci, vyslovila přesvědčení, že chlapci během své odborné stáže trochu poznali město i jeho okolí, a popřála hochům pěkný víkend a šťastnou pondělní cestu domů.
V podvečerních hodinách jsme naposled navštívili Freizeitbad GalaxySea, kde jsme se oddávali vodním radovánkám.

Slováci
Dnešní dopoledne jsme strávili v dílnách Spojené školy v Detvě. Na programu dne bylo CNC obrábění. Vyzkoušeli jsme CNC soustruh firmy Haas a následně jsme tvořili programy v programu Solid Works.
Ve 13 hodin začalo v zasedací místnosti slavnostní předávání certifikátů programu ERASMUS+ našim žákům oboru mechanik seřizovač, 3. ročník. Účastnilo se ho vedení obou škol, to znamená Ing. Ján Melich, ředitel Spojené Školy v Detvě, RNDr. Jana Sýkorová, ředitelka SOŠ a SOU technického v Třemošnici společně s Ing. Romanem Novotným, statutárním zástupcem školy a ostatní pedagogové, kteří se žákům naší školy věnovali. Žáci všem zúčastněným pedagogům poděkovali za jejich práci a vyslovili přesvědčení, že se dověděli řadu nových věcí a rádi by se do Detvy vrátili.
Večer jsme se účastnili večerního představení folklórního souboru Podpol´anec ve Sportovní hale v Detvě. Představení se konalo za velkého potlesku návštěvníků. Soubor Podpol´anec je velmi známý, a vystoupení hudebníků, členů tanečních skupin a zpěváků bylo excelentní. Jedinou nevýhodou byla vypnutá světla, osvětleno bylo pouze pódium, a to velmi tlumeně. Takže focení bylo velmi omezené. Po návratu ve 22 hodin následovala večerka. Ráno brzy vstáváme. Jedeme do jeskyní.

Francouzi
Dnešní dopoledne jsme dokončili veškeré výrobky, které jsme měli rozpracované z přechozího dne a uklidili dílnu. Po obědě jsme si udělali delší přestávku, kterou žáci vyplnili hraním her ve společenské místnosti.
Slavnost na ukončení projektu Erasmus+ se začala připravovat asi o půl čtvrté za naší aktivní účasti. Naaranžovali jsme naše výrobky do nám určeného sektoru a očekávali začátek. Slavnost byla určena i pro žáky místní školy, kteří se účastnili na projektech návštěvy Irska a Barcelony, ze kterých byly promítány fotografie a vedoucí k nim měli komentář – samozřejmě ve francouzštině, a tak jsme se toho moc nedozvěděli. Slavnosti se zúčastnila místní politička, která předávala diplomy a evropassy žákům. Po ukončení oficiální části bylo připraveno občerstvení např. boule (bez vína), malé pizzy, řezy, pudink aj.
Když se všichni rozešli, tak jsme ještě jeli do obchodu, protože bylo potřeba zajistit jídlo na víkend a nakoupit nějaké upomínkové předměty domů.
Zítra se chystáme do Blois na zámek a do Domu magie, pokud bude čas, tak ještě do Orleans. Všichni jsme v pořádku a těšíme se na výlety, jen škoda, že se díky situaci nemůžeme jet podívat do Paříže.

21.11.

Němci
Sobota byla pro naše žáky jednou z posledních možností nakoupit dárky pro své blízké. V neděli je zde zavřeno. V Jeně vrcholí přípravy na advent. Náměstí jsou obležena vánočními stánky (stále se staví nové) a různými atrakcemi pro děti. Po obědě část chlapců pokračovala v nákupech a část navštívila fotbalový zápas bundesligy žen mezi FC Carl Zeiss Jena a FFC Frankfurt. Zápas byl dramatický až do konce, kde v nastaveném čase rozhodly o vítězství 4:5 hráčky hostujícího Frankfurtu. Na zápase bylo jasně vidět, proč Německo v kopané žen patří ke světové špičce. Zítra nás čeká celodenní výlet do Erfurtu.

Slováci
Slováci dnes brzy ráno posnídali a už v půl osmé odjeli do Slovenského krasu. Jejich cílem byla jeskyně Domica. Jeskyně leží na jihozápadní části Silické planiny v nadmořské výšce 339 m. V roce 1995 byla zapsána na seznam UNESCO. Obdivovali jsme krásné stalagmity a stalagnáty. Prolétl kolem nás i netopýr. A jeskyně jsou domovem i medvědů.
Po jeskyni jsme navštívili kaštiel Betliar. Zámek Betliar je zaměřený na život a kulturu uherské šlechty v 18. a 19. století. Byl sídlem uherského rodu Andrássyovců. V galerii mnoho fotografií neuvidíte, protože v interiérech nebylo povoleno fotit.
Po příjezdu do Sironě byla na programu pizza a odpočinek společně se psaním zprávy a fotbalem. K večeři jsme si dali řízek a bramborový salát.

Francouzi
Dnes byl budíček až v 8 hodin a pak jsme jeli na výlet do města Blois. Prohlédli jsme si místní královský zámek a chtěli jsme jít ještě do domu magie, ale tam bylo zavřeno. Okolo poledne byl rozchod na oběd, a tak si žáci mohli samostatně prohlédnout toto historické město včetně trhu s živou hudbou a nasát jeho atmosféru.
Po obědě jsme se přesunuli do města Orleans a prohlédli si zdejší obrovskou katedrálu. Další akcí byla návštěva domu Johanky z Arku, kde se promítá film o jejím životě a historii stoleté války mezi Francií a Anglií, výklad byl bohužel pouze ve francouzštině nebo angličtině, ale jsou to poměrně známé události, a tak to většině nevadilo. Ještě jsme chtěli navštívit museum, ale bylo strašně špatné počasí, tak nakonec zvítězil návrat na internát.
Na sedmou večer nás pozval pan Michel Riby na večeři, u níž jsme se setkali s některými lidmi ze školy, kteří se na projektu podíleli a měli jsme možnost procvičit si jazyky a také si promluvit o zkušenostech a zážitcích z pobytu ve Francii. Z večeře jsme se všichni v pořádku vrátili na internát až po půl jedenácté.
Zítra ještě chceme navštívit zámek na mostě Chenonceau (zámek na mostě), a pak už nás večer čeká jen balení, úklid a příprava na cestu domů.

22.11.
Němci
Poslední den našeho pobytu v Německu jsme využili k celodennímu výletu do největšího města Durynska, dvousettisícového Erfurtu. Po prohlídce centra jsme navštívili nejstarší synagogu ve střední Evropě, postavenou v roce 1094. Ve spodní části synagogy byl k vidění stříbrný poklad, zakopaný v roce 1327 při velkém pogromu. Nalezen byl teprve před 17 lety, jeho kulturní hodnota je nevyčíslitelná. V Erfurtu jsme se dále podívali do překrásné gotické katedrály a do bývalé vojenské pevnosti nad městem. Tam nás zastihlo poměrně husté sněžení. Po večeři nás čeká úklid pokojů a balení na cestu domů. Odjezd do Třemošnice bude v pondělí 23. 11. 2015 v ranních hodinách. Už se všichni těšíme domů.

Slováci
Nedělní hezké a mírně mrazivé ráno nás přivítalo na cestě do města Bojnice, kde naším cílem byl proslulý zámek. Bojnický zámek je romantický zámek s částečně ponechaným původně gotickým a renesančním základem hradu. Nachází se v Trenčínském kraji a leží na západním okraji města. Je postaven na travertinové skále a tvoří ho vnitřní a venkovní hrad s třemi nádvořími. V roce 1970 byl prohlášen za Národní kulturní památku. Prohlédli jsme si překrásné vybavení a poslechli si jeho historii od rodu Pálfyů až po rodinu Tomáše Bati. Historie bývalých majitelů je velmi zajímavá a shodli jsme se, že je to nejhezčí zámek, který jsme na Slovensku viděli. Prohlédli jsme si ho, jak se patří od věže, až po jeskynní komplex v podzemí. Viděli jsme jezírka jako zásobárny vody, z věže zase překrásné výhledy na Prievidzu a okolí. Nakoukli jsme do jednotlivých komnat a obdivovali lustry i nábytek a obrazy. Po prohlídce jsme nakoupili rodičům bojnické oplatky a další dárky. Zítra se totiž vracíme ze stáže domů.
Odjezd je naplánován na zítra brzy ráno. Vyrážíme hned po snídani, to je kolem 7:30 hodin. Návrat do Třemošnice předpokládáme podle dopravní situace a počasí kolem 13. hodiny.

Francouzi
Dnešní den byl odpočinkový a přípravný. Vstávali jsme až v devět hodin a odjezd byl naplánován na desátou. Jeli jsme se dnes podívat na zámek Chenonceau, který je postaven na mostě přes řeku Loiru a součástí prohlídky jsou i zahrady, bludiště a také přilehlé hospodářské budovy. V nich je nainstalována výstava dobových kočárů a zemědělských vozů, ale i několik starých luxusních aut, která žáky zaujala nejvíce.
Z výletu jsme se vrátili po třetí hodině a udělali si volné odpoledne. Žáci hráli fotbal, poslouchali hudbu, hráli hry atd. Poslední naší dnešní povinností bylo uklidit pokoje a sbalit si kufry na cestu domů. Všichni jsem v pořádku a moc se těšíme na naše blízké a domov.

23.11.
Francouzi již sedí v letadle!!! Plánovaný odlet je ve 20:10. Přílet do Prahy 21:55. Odtud pojedou všichni rovnou domů. Letadlo právě přistálo v Praze. Auto je již čeká.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.