Projekty

Odborná stáž žáků pro porovnání evropských standardů odborného vzdělávání

31. 5. 2013 nám byl schválen projekt Odborná stáž žáků pro porovnání evropských standardů odborného vzdělávání v rámci Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci, podprogramu Mobility. V říjnu se 7 žáků oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby zúčastní odborné stáže ve francouzském Lycée des métiers André Ampère ve Vendôme. V listopadu 7 žáků oboru mechanik seřizovač absolvuje odbornou stáž ve slovenské Spojené škole Detva.

 

Byl stanoven výběr žáků na obě mobility, jejich vedoucí. "Francouzi" pojedou s panem Dvořákem, "Slováci" i panem Ing. Češkou. Letenky do Paříže i zpět jsou již zaplaceny, na naše žáky tam bude čekat velký Renaut, který je odveze do Vendôme a zpět do Paříže. "Slováci" pojedou do Detvy i zpět dvěma auty, jedno auto jim tam zůstane k dispozici.

Žáci se připravují po stránce jazykové i kulturní na své stáže. Jsou podepsány smlouvy s oběma zahraničními partnery včetně programů mobilit. Žáci po absolvování stáže obdrží europassy.

4. 11. 2013 startujeme. Ve 4:59 operátoři dřevařské a nábytkářské výroby s panem Dvořákem lokálkou do Čáslavi, odtud rychlíkem do Prahy, autobusem AE na letiště a odtud do Paříže na letiště Charles de Gaulle. Spojovací vlak na nádraží pro přestup na TGV má ale zpoždění. Improvizovaně jedou dalším spojem TGV a přestupují na autobus. Po několika mezinárodních telefonátech se naši Francouzi konečně setkávají s Michelem. Jdou bydlet a hlavně večeřet. Domácí řízky postupně docházejí a salám je hluboko v kufru.

Mechanici seřizovači s panem Ing. Češkou na Slovensku to mají jednodušší. Vyjíždějí v půl osmé dvěma osobními auty napěchovanými zavazadly. V jednu hodinu už jsou na místě. I zde domácí řízky od maminky splnily svou nezastupitelnou úlohu. Žáky přijal pan ředitel Spojené školy v Detvě a duše naší spolupráce Valeria.

5. 11. 2013: "Slováci" absolvovali exkurzi v PPS GROUP – Podpolianských strojírnách, kde je přijal personální ředitel Mgr. Štriho. Odpoledne absolvovali kvíz ze slovenštiny. Zároveň se seznámili se žáky z Českých Budějovic a Plzně.

"Francouzi" absolvovali dopoledne v dílnách a odpoledne ve škole.

6. 11. 2013: "Slováci" nastoupili do dílen SŠ Detva, prošli úvodním školením BOZP a PO a zahájili odborný výcvik. Seznámili se s pracovišti a technickou dokumentací. Osnovy slovenských žáků jsou obdobné. Orýsování, důlčík, pilka, nůžky, pilník... První dojmy našich žáků: Výroba kladiva – obdobná dokumentace jako u nás. Zítra budou v soustružnické dílně a budou vyrábět hřídel. Přístup mistrové je kladný. Teplota na dílně vyhovuje. Na starost je mají mistrová frézky Bc. Anna Hudecová, soustruhy Mária Šuleková a hlavní majster Bc. Štefan Václavík. Odpoledne si žáci prohlédli město Zvolen a zámek ve Zvoleni.

"Francouzi" mají absolutně jiný režim, než na jaký jsou zvyklí! Výuka začíná v 8 hodin, polední přestávka je 2 hodiny a výuka končí v 18 hodin. Mistr Yvan je s nimi nadmíru spokojený. Odpoledne žáci absolvují prohlídku města a v dílnách nejsou. Mají napracováno. Povinný šestihodiný limit plní v pohodě.

7. 11. 2013 – "Slovácí" zadanou práci, hřídel s kuželem žáci udělali velmi dobře a s rozměrem v toleranci „h8“ neměli žádný problém. Odpolední aktivita spočívala v malbě na dřevěný křížek pod vedením lidového umělce pana Milana Malčeka dle vlastního návrhu. Dále nás seznámil s historii řezby a malby křížů a se symbolikou, která je ztvárněna na křížích. Pan Malček vyhodnotil nejlepší díla, žáci dostali pochvalu od umělce za dobře vykonanou práci a svoje křížky si odnesli s sebou jako památku tradice Detvy. Škole byl předán křížek na vzpomínku na uměleckou skupinu z Detvy.

"Francouzi" tráví pod vedení Yvana Jollyho celý den. vyráběli barovou stoličku, konkrétně dlaby do nohou a přeplátování příček a lubů. Odpoledne pokračovali výrobou čepů na speciálním čepovacím stroji (ten my nemáme) a zkouškou montáže připravených dílců. Po večeři, od 8 hodin, mají halový fotbálek. Opravdoví Francouzi jim mají, co vracet. My jsme postavili jedno mužstvo a Francouzi dvě. Ze začátku jsme asi 3x prohráli, ale pak začali vyhrávat a nakonec to vyšlo tak fifty fifty na výhry a prohry. Poslední zápas se hrál dokud francouzský výběr nevyrovnal (alespoň nám to tak připadalo), zde exceloval Jiří Spěvák a Láďa Pospíšil, ale hráli všichni dobře, podle slov pana Dvořáka "až na moji maličkost - už trochu nestíhám a taky mám nějak malé plíce". Zápasu se účastní management francouzské i naší školy, který večer přijel k zítřejšímu jednání. Odcházíme se ctí. Remíza

8. 11. 2013 – dopolední aktivita "Slováků" probíhala v dílnách Spojené školy. Žáci zadanou práci (matice s přesným otvorem) zhotovili v předepsaném čase a kvalitě. Vnitřní závit soustružili nožem a kontrolu prováděli závitovým kalibrem. Za odpolední aktivitoujeli na ranč Haferník. Zde žáci měli možnost projít ranč a seznámit se zajímavostmi a vyzkoušet jízdu na koni pod vedením zkušených instruktorů. Hezký pohled by také na okolní krajinu. Aktivita se žákům líbila a spokojeně odjížděli zpět na penzion.

"Francouzi" jsou dopoledne v dílnách s Robinem, který byl u nás loni. Managementy obou škol jednají o další spolupráci. Je dohodnuto, že příští rok podají obě školy projekty v rámci Leonarda da Vinci - Mobility. To znamená pro nás podporu francouzské školy pro podání dalšího projektu. V případě jeho schválení, pojedou další žáci na stáž do Francie. Je to ale zásluha nejen tohoto jednání, ale i přístupu k současnému projektu Jardy Kalvody, Jirky Spěváka, Ládi Pospíšila, Michaela Poura, Mirka Fišera, Petra Žďárského a Tomáše Novotného. Díky, kluci. Odpoledne jedou všichni na zámek Chambord. Ten patří k vrcholným stavbám renesanční architektury a k nejznámějším zámkům ve Francii. Jeho fasáda má šířku 128 metrů, v zámku je 440 místností, 80 schodišť, 365 komínů a 800 tesaných hlavic sloupů. Jméno architekta který projektoval stavbu není známo, analýzy však ukazují že na plány zapůsobil vliv Leonarda da Vinciho, jenž v té době působil jako architekt na dvoře Františka I. avšak zemřel krátce před započetím stavebních prací. Rozsáhlá stavba byla zahájena roku 1519; podle dochovaných údajů na ní pracovalo 1800 dělníků. Pracovní podmínky ztěžovalo, že na zvoleném místě se rozkládaly mokřady a dělníci proto museli do měkké půdy zatloukat dubové kůly do hloubky až 12 metrů, aby stavba stála na pevných základech. Ke stavbě byl použit vápenec z oblasti Tuffeau. Zámek je postaven podle vzoru středověkých tvrzí okolo centrální části zvané donjon, ten však zde neplnil obrannou funkci. Donjon zahrnuje pět obyvatelných pater. V každém patře zámku se nachází čtyři čtvercové a čtyři kruhové byty. Čtyři chodby ze čtyř světových stran se stýkají ve středu zámku, jemuž dominuje schodiště ve tvaru dvojité šroubovice. To bylo zřejmě navrženo pod vlivem Leonarda da Vinciho. Později František I. zámek nechal rozšířit a usídlil se v rozsáhlejších místnostech ve východním křídle. V západním křídle byla započata stavba kaple, ta však byla dokončena až později za Ludvíka XIV. Večer se uskuteční společná večeře s Francouzi v místní pizzerii.

9. 11. 2013 – "Slováci" navštívoli Bánskou Štiavnici. Město a jeho okolí si zachovalo několik památek připomínající dobu těžby drahých kovů. Od první známky povrchové těžby za dob Keltů až po nedalekou minulost těžby polymetalických rud s obsahem olova, zinku , mědi , stříbra a zlata. Keltové byli prvními dobyvateli podzemního bohatství regionu a přicházeli sem proti proudu vodních toků . První písemné zmínky o kraji s názvem Terra banensiu (Zem horníků) se objevují ve třináctém století. Když se zde už těžilo stříbro i zlato. S vývojem systému těžby a přicházejícími problémy s podzemní vodou, měnila se i země, kde vznikalo stále více a více vodních nádrží - tajchů , které patří mezi technické důlní památky regionu.V oblasti Banské Štiavnice lze tedy pozorovat všechny typy těžby od úplně primitivní až po moderní postupy při těžbě v současnosti. V mnoha štolách byla těžba zastavena, ale stále probíhá výzkum a mapování jejich stavu. Některé z nich jsou zpřístupněny veřejnosti a v oblasti vesnice Hodruša - Hámre stále ještě probíhá těžba. Mapování starých hornických a technických památek, jejich záchrana, obnova a především popularizace hornických - montanistických památek, stejně jako zachování hornických tradic ve městě a v okolí je hlavní úkol a cíl banskoštiavnického - Hodrušské hornického spolku, který kromě obnovy portálů starých důlních děl, organizuje různé popularizačních akce, vzdělávací semináře a přednášky. Jeho členové pořádají, nebo se podílejí na organizování několika akcí ve městě, jejichž společným cílem je zachování a rozvíjení hornických tradic v banskoštiavnickém regionu. Dále žáci navštívili zámek Sv. Antona a kúpele Sklenné Teplice. Kúpele využívají léčivou termální vodu, bohatou na minerály, které blahodárně působí zejména na pohybové ústrojí .Ojedinělý je jeskynní termální koupel "Parenica", který se řadí mezi evropské unikáty. Každé ráno naplňujeme jeskynní parní lázeň čistou absolutně přírodní vodou přímo z horkého pramene. V areálu akciové společnosti - Léčebné termální lázně se nachází pět léčebných lázeňských domů, centrální recepce, kavárna Kursalon a objekty, ve kterých se poskytují jednotlivé procedury.

"Francouzi" jedou na výlet do Tours a na zámek Amboise. Château d'Amboise vyčnívá z malého francouzského města Amboise na Loiře v departementu Indre-et-Loire. Patří ke kulturně-historicky nejdůležitějším zámkům na Loiře a byl rezidencí francouzských králů z dynastie Valois. Zámek trůnící na skále nad městem je postaven na základech středověkého hradu. První velké stavební úpravy na pevnosti dal udělat Karel VII. Francouzský, který ji zkonfiskoval během stoleté války, a sídlil tady se svým dvorem. Od roku 1490 Karel VIII. Francouzský podstatně rozšířil park a přebudoval staré hradní zdi a budovy svých královských předchůdců. I když zámek na první pohled působí jako hrad, byl jedním z prvních, ve kterých byly použity renesanční prvky. Král, který si přál moderní rezidenci, v zimě sám dohlížel na stavební práce, a pověřil italského zahradního architekta Pacella da Merciogliano vytvořením prvního renesančního parku ve Francii. Od roku 1516 až do své smrti zde žil na pozvání krále Františka IV. letech 1516-1519 a zemřel Leonardo da Vinci. Víc než symbolické! V Tours všichni řádně promokli. Večer jsou žáci společně s panem Dvořákem pozváni na grilování k Michelovi na jeho statek. Měli prodlouženou večerku, Michel je provedl po statku a ukázal jim své fantastické sklepy. Připravil hostinu. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo všechno sníst, bude grilování i v neděli.

10. 11. 2013 - "Slováci" se svezli historickou úzkokolejkou, Čiernohronskou železnicí 20 km dlouhou. Během cesty byli přepadeni zbojníky, vše skončilo tradiční hudbou. Přepadení bylo samozřejmě domluvené dopředu, jen "Slováci" ani Ing. Češka to nevěděli. Zábavné environmentální aktivity absolvovali v lesnickém skanzenu Vydra. Soutěžili v dřevorubeckém dingu s prvky folklóru a dřevorubeckých tradic (řezání dřeva ruční pilou, hod kľuchtou (kládou), chůze na chůdách). Probíhající soutěže obsazovali na 1. až 3. místě. Na konci byli oceněni.

"Francouzi" navštívili zámek Chenonceau nedaleko soutoku řek Cher a Loira. Stojí na místě původního vodního mlýna, který byl v letech 1513–1521 nahrazen zámkem. V letech 1556–1559 byly přistavěny mostní oblouky, které zámek spojily s druhým břehem řeky. Na obloucích je nyní umístěna dvoupatrová galerie, kdysi využívaná jako oblíbené místo společenských setkání francouzské aristokracie. Tuto přístavbu zřejmě iniciovala Kateřina Medicejská. Po zámku ve Versailles je druhým nejnavštěvovanějším zámkem ve Francii. Zámek je někdy také nazýván „zámek šesti žen“, protože v jeho vlastnictví se postupně vystřídalo šest žen. Večer opět grilování u Michela. Včera se zdaleka nesnědlo všechno...

11. 11. 2013 - "Slováci" dopoledne vyráběli kladívko bez problémů a úrazů. Zadanou práci žáci v rámci prohlubování dovedností na frézkách udělali ve stanoveném čase. Odpolední aktivita probíhala ve staré části Detvy, a to prohlídkou muzea. Je zde popsaná historie města a historie výroby sýrů a tradice ve výrobě fujar. V předvečer se žáci protáhli v posilovně SŠ Detva.

Dnes byl státní svátek Francie, konec 1. světové války. "Francouzi" šli s Fanny klást kytice k památníku padlých. Potom byli u Fanny Bonamy na oběd - cibulová polévka, kuře na víně, sýry a dezert. klasický francouzský čtyřchodový oběd. Fanny si chválí naše žáky. Jsou slušní a vychovaní. A právě Fanny bude příští rok připravovat projekt na stáž francouzských žáků v naší škole.. Odpoledne jeli do vesnice Trôo, kde jsou domky zatesané do skály, jako má Michel sklepy.

12. 11. 2013 - "Slováci" navštívili společnost ŽOS LOKO s.r.o. Zvolen, která působí na trhu od roku 1996. Zaměřuje se na provádění a zajišťování všech činností souvisejících s provozováním, údržbou a opravami hnacích drážních vozidel, především ve vlečkové dopravě. Zaměstnává 600 pracovníků a je jeden z největších zaměstnavatelů Zvolena (50 000 obyvatel, 12% nezaměstnanost). Firma ŽOS LOKO s.r.o. má vydané certifikáty ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Odpoledne si žáci prohlédli Návštěva Technickou univerzitu ve Zvoleni a pracoviště vybudovaného v rámci financí EU na tisk v 3D.

"Francouzi" byli hlavně v dílně - žáci dělali sedáky na CNC, brousili a klížili podnož stoličky a mistr jim frézoval na CNC upomínkové destičky. Od 13:30 do 14:30 měli výuku francouzštiny pod vedením Fanny. Byl to zážitek, ale bylo to fajn.

13. 11. 2013 "Slováci" zahájili v dílnách SŠ Detva. Pod vedením učitele Petra Knotka, byli žáci seznámeni s osnovami vzdělávání v oblasti CNC techniky s podporou výpočetní techniky. Další aktivitou bylo zpracování výkresu součásti v programu Solid (verze 2012). Žákům výuka nebyla cizí a tak šlo spíš o prohloubení vzdělávání a srovnání výuky. Vzhledem k tomu, že jde o shodný program bylo konstatováno, že u nás je výuka shodná s výukou v SŠ Detva. Odpoledne proběhla návštěva dřevěného evangelického kostela Hronsek. Vystavěn v roce 1725 bez použití hřebíků, stavba trvala jeden rok. Byl ošetřen včelím voskem. (Prý od té doby s ním nic nedělali). Je zařazen do památek UNESCO. POté žáci navštívili město Bánská Bystrica, památník SNP a vyrazili na nákupy.

"Francouzi" ráno po snídani (je příjemné vidět v jídelně českou vlajku a nástěnku vyrazili do firmy GIS Ebony v Nogent-le-Roi, kde vyrábí luxusní nábytek, masivní a dýhovaný pro celý svět. Problém byl jen, že to bylo asi 80 km. Poté vyrazili jeli Chartres, prohlédnou si do kostel, ten je neuvěřitelný. Katedrála v Chartres je nejvýznamnější mariánskou svatyní ve Francii. Tomu odpovídá i její architektonické ztvárnění. Byla vybudována v pořadí jako druhá ze tří nejvýznamnějších gotických katedrál ve Francii (první byla Pařížská Notre-Dame, třetí Katedrála v Remeši). Proto je katedrála v Chartres větší a vyšší než Notre-Dame v Paříži. To, že katedrála působí značně těžce je dáno použitím výrazně předimenzovaných architektonických prvků. Například pilíře mají průměr 370 cm, což ve srovnání se vzorem katedrály v Soissons, kde mají pilíře průměr pouze 140 cm, dobře ukazuje záměrnou předimenzovanost všech prvků. K tomuto mohutnému, těžkopádnému výrazu stavby přispívá i temnost interiéru. Katedrála má totiž skutečně působit dojmem pevné, nepohnutelné, prakticky věčné stavby. Z hlediska vývoje gotické katedrály je důležité masivní použití vitráží, vložených do lancetových oken završených obrovskými rozetami, které jsou předstupněm pozdějších kružeb. Významný je také podíl sochařské výzdoby, který ještě vzrostl na následující – remešské katedrále. Pozoruhodný je též labyrint provedený v dlažbě katedrály a dokazující suverénní znalost aplikované geometrie u prováděcích anonymních stavebních mistrů.

14. 11. 2013 - "Slováci" dopoledne pokračovali na výkresové dokumentaci kovadliny pod vedením pana učitele Petra Knotka. Tady bylo vidět, že se žáci mohou dozvědět vždy něco nového. Ze strany pana učitele dostali naši žáci pochvalu za dobře odvedenou práci. Odpoledne navštívili dílny v obci Kriváň u lidového výrobce fujar pana Petra Remeselnika. Pan Remeselnik nám ukázal a popsal výrobu píšťalek a fujar. Všechny nás to zaujalo a po hudební vložce jsme pan Remeselnika odměnili potleskem. Další aktivitou byla posilovna a kopaná v tělocvičně.

"Francouzi pracovali v dílně zkusili si stříkat pistolí a dodělávali barovou stoličku. Večer si opět s Francouzi zahráli v jejich hale fotbal.

15. 11. 2013 - "Slováci" pokračovali v CNC dílně. Pan učitel Petr Knotek osvětlil programování na CNC soustružnickém centru a to na výrobku zvon v klasickém programování v tzv. G kódu. Pro naše žáky to nebyla nová věc, ale zajímavostí byla tvorba cyklu programu. Následovala simulace na CNC stroji HAAS. Dále proběhla ukázka tvorby programu s konstantní řeznou rychlostí a zaměření nástroje prostřednictvím sondy. Dalším pracovištěm, kde proběhla ukázka simulace, byl školním soustruhu EMCO. Vedení naší školy žáci předvedli prezentaci o průběhu své stáže. Odpoledne proběhlo slavnostní předávání europassů a certifikátů ve společenské místnosti školy spojené s rautem. Potom vypisovali závěrečnou zprávu. Po večeři si zahráli bowling.

"Francouzi" se rozloučili v dílnách a s Yvanem vyrazili do muzea vinařství a do firmy, která vyrábí víno.

16. 11. 2013 "Slováci" absolvovali celodenní výlet do jeskyně Domica a na nejnavštěvovanější zámek jihovýchodního Slovenska Betliar. Domica je největší jeskyně Slovenského krasu. Řadí se mezi jeskyně světového významu. Nachází se na jižním svahu Silické planiny v okrese Rožňava. Představuje část jeskynního komplexu, který vytváří s jeskyní Baradla v Maďarsku jeden genetický systém celkové délky 21 km. Samotná Domica je dlouhá 5140 m, z této délky je od roku 1932 pro veřejnost zpřístupněný okruh dlouhý 1775 m. Objevil ji Ján Majko v roce 1926. Mimořádná pestrost krápníkové výzdoby a bohatství tvarů řadí Domicu mezi nejkrásnější slovenské jeskyně. Součástí prohlídky je plavba po podzemní říčce Styx. Domica představuje typ říční jeskyně v zralém až starším stádiu vývoje. Teplota jeskyně se pohybuje od 10°C do 12,3°C a vlhkost mezi 95 až 97%.

"Francouzi" vyrazili na náročný celodenní výlet do Paříže. Vyrazili už v 5:40 a dojeli až k Eifelově věži, cesta byla v pohodě i bez zácp. Ráno šli k Vítěznému oblouku a pak kousek po hlavní třídě Champs-Élysées, pak vyrazili k bazilice Sacré-Cœura k Moulin Rouge, kde byl na místním náměstí obědní rozchod. Navštívili Louvre a podnikli výstup na Eifelovu věž. No 2 poschodí pěšky a pak až na špici výtahem. Večer byl rozchod opět na Champs-Élysées.

17. 11. 2013 "Slováci" po snídani dvěma absolutně napěchovanými auty vyrazili na cestu domů. Utekla jim absolutně bez problémů.

"Francouzi" měli budíček až v 9 hodin a pak vyrazili na nákupy. O půl jedné byl sraz u Michela na oběd. Bylo to fajn setkání i s Fanny Bonamy, Yvanem Jollym a jeho paní, Prudhomme. Oběd se protáhl do půl páté a pak zbyl čas na prohlídku veteránů.

A příští rok? Pokud vše proběhne bez problémů, připravíme projekt na další rok, rozšířený o Německo a tříleté obory.

Kam dál:

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.