Projekty

Cesta ke kvalitě

Projekt Cesta ke kvalitě je zaměřený na všestrannou podporu škol v oblasti vlastního hodnocení. Jde o národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání NÚOV) a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

AUTOEVALUACE Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě
Od 1.1.2005 zpracovává každá škola (v souladu se školským zákonem a dle § 9, odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) vlastní hodnocení za období tří let. Fakt, že školy nutně potřebují podporu v této oblasti, vyplývá z konkrétní situace, která se odráží v celé řadě empirických šetření. Například v rámci šetření projektu Koordinátor (jehož realizátorem byl NIDV) bylo zjištěno, že 60% ředitelů základních škol vnímá autoevaluaci jako významný problém.
Cílem projektu je podpořit školy v jejich autoevaluačních procesech, nabídnout jim metodickou podporu, školení, call centrum, možnost setkávání škol a příležitost vzájemně se obohatit zkušenostmi a spoustou kvalitních informací dostupných na jednom místě. Projekt je připraven pro mateřské školy speciální, základní školy, základní umělecké školy, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy. Ředitelé škol a učitelé se mohou do projektu aktivně zapojit nebo sledovat činnost projektu z povzdálí. Na webu projektu budou průběžně zveřejňovány informace, ověřené nástroje využitelné při vlastním hodnocení školy, zkušenosti škol i příklady dobré praxe.
Cílem projektu je podpořit proces vlastního hodnocení (autoevaluace) ve školách, který má být prostředkem ke zkvalitňování jejich práce.

Specifické cíle projektu:

Poznat a zhodnotit stav autoevaluačních procesů (včetně legislativního rámce).

Navrhnout, ověřit a následně upravit:

  • metody a postupy autoevaluace,
  • podpůrné systémy pro školy,
  • systém dalšího vzdělávání pracovníků škol.


K jejich dosažení přispěje naplnění následujících dílčích cílů projektu:

  • poznat a zhodnotit stav autoevaluačních procesů a identifikovat různá pojetí autoevaluace - sjednotit dosud používanou terminologii v oblasti evaluace a řízení kvality škol v ČR a identifikovat vstupní podmínky pro rozvoj autoevaluační kultury, navrhnout a pilotně ověřit autoevaluační nástroje a metody;
  • vytvořit databázi příkladů dobré praxe (z ČR i ze zahraničí) v oblasti autoevaluace a databázi verifikovaných autoevaluačních metod a nástrojů a pracovat se sítěmi spolupracujících škol i v oblasti autoevaluace;
  • vytvořit konkrétní návrhy na systémovou organizaci evaluačních procesů v českém školství (tj. harmonizovat vazby autoevaluace s externí evaluací včetně případných návrhů legislativních);
  • navrhnout a ověřit obsahové a organizační podmínky pro vzdělávání stran zainteresovaných na rozvoji škol a pro jejich kompetentní rozhodování.
Poslední tři, které jsou již ukončené se týkaly dalšího vzdělávání.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.