Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:

 • Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
 • Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP   Pardubického kraje
 • Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021                

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

 1. Řízení projektu
 2. Podpora polytechnického vzdělávání
 3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ
 4. Rozvoj kariérového poradenství
 5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
 6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
 7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol

Přílohy:

Plakát (PDF 0,2MB)

Projekt Evropa 24. 3. 2021

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:

 • Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
 • Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP   Pardubického kraje
 • Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

 • Řízení projektu
 • Podpora polytechnického vzdělávání
 • Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
 • Rozvoj kariérového poradenství
 • Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

Přílohy:

Logo

Na základě výsledků hodnocení a jednání Schvalovací komise programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava ze dne 1. září 2016 byl naší škole udělen Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě. Tento certifikát je určen pro organizace, které v minulosti kvalitně organizovaly projekty mobility v rámci Programu celoživotního učení (podprogram Leonardo da Vinci) nebo programu Erasmus+: odborné vzdělávání a příprava.

Abychom byli schopni připravovat naše žáky pro Evropu, musíme se samí vzdělávat. Proto v rámci tohoto projektu Erasmus+ vyjelo o prázdninách osm zaměstnanců školy na jazykové kurzy do anglicky či německy mluvících zemí, aby jednak dokázali komunikovat se zahraničními partnery, ale zejména, aby zaváděli cizojazyčnou slovní zásobu do výuky. Takovýto projekt jsme podávali poprvé. Celkem bylo schváleno 71 projektů v celé republice napříč mateřskými, základními a středními školami. Kurzy se uskutečnily ve Vídni (Rakousko), Heidelbergu (Německo), Londýně (Anglie), Edinburghu (Skotsko) a Galway (Irsko).

V rámci tohoto grantu se 40 žáků bude vzdělávat v anglickém jazyce prostřednictvím e-learningu. Pět pedagogů absolvuje e-learning v anglickém či německém jazyce. Projekt navazuje na jazykový kurz žáků v Anglii a jazykové kurzy pedagogů, kteří absolvovali jazykové kurzy během letních prázdnin.

11. června 2015 nám byl schválen MŠMT individuální projekt ostatní s názvem Učíme se jazyky. Jeho realizace je plánována na 1. července 2015 až 31. 12. 2015. V rámci projektu absolvuje během prázdnin 5 pedagogů zahraniční jazykový pobyt, začátkem školního roku odjede 40 žáků na týdenní jazykový pobyt do Velké Británie a poté další dva pedagogové absolvují odbornou stáž na partnerské škole v Detvě na Slovensku.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.