Počítače

Počítačová učebna - SOŠ Třemošnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj moderních technologií se stal naší výkladní skříní. Za posledních několik let se stala škola Informačním centrem a školicím střediskem. Snažíme se žákům zpřístupnit nejnovější technologie tak, aby se byli schopni uplatnit v praxi s maximálními znalostmi a dovednostmi. Část výuky probíhá i formou e-learningu.

V otázce moderních technologií se otevíráme i veřejnosti. Pořádáme kurzy pro veřejnost i úřady práce.

Kromě učebny v dílnách máme k dispozici dvě další počítačové učebny, sloužící pro výuku informačních a komunikačních technologií, počítačové grafiky, cizích jazyků a AUTOCADu, SolidEdge, SolidWorks a SolidCAM. Vedle toho jsou žákům k dispozici volně přístupné PC stanice ve škole a na domově mládeže.

Výuka technické administrativy, počítačové grafiky a AUTOCADu, SolidEdge, SolidWorks, SolidCAM

V učebně je celkem 16 počítačů propojených do sítě. Celá učebna je připojena na internet pevnou linkou. Každý žák má možnost účastnit se jakékoliv elektronické diskuse formou internetu. Zde probíhá vzdělávání především v programech MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Zoner, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, dále výuka cizích jazyků, technické dokumentace, odborného kreslení, konstrukcí a účetnictví.

V roce 2006 byla tato učebna rekonstruována novou elektroinstalací, podlahou, radiátory, osvětlením, monitory a klimatizací a interaktivní tabulí. Od července 2012 je vybavena novými počítači.

Učebna na domově mládeže pro výuku cizích jazyků a volný čas

Na základě schválených projektů jsme zrekonstruovali tuto učebnu tak, aby sem mohli chodit žáci na výuku nepočítačových předmětů, zejména cizích jazyků. Probíhá zde i výuka v programech MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Zoner, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, dále technické dokumentace, odborného kreslení a účetnictví. Učebna se 16 počítači a interaktivní tabulí je samozřejmě připojena na internet.

Volně přístupné PC stanice ve škole

V budově školy je v téměř každé třídě volně přístupný počítač, kde jsou nainstalovány všechny aplikace, kterým se žáci učí. Samozřejmostí je, jako ve všech učebnách, neomezený přístup na internet s rychlostí 16 Mbit/s.

Volně přístupné PC stanice na domově mládeže

Pro rozšíření možností přístupu k výukovým aplikacím a internetu je zřízeno i 5 přístupových míst v budově domova mládeže. Zde mohou žáci trávit čas sebevzděláním či zábavou až do večerky v případě, že nevyužívají vlastní počítač na pokoji.

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.