Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:

  • Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
  • Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP   Pardubického kraje
  • Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021                

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

  1. Řízení projektu
  2. Podpora polytechnického vzdělávání
  3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ
  4. Rozvoj kariérového poradenství
  5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol

Přílohy:

Plakát (PDF 0,2MB)

Projekt Evropa 24. 3. 2021

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322
Sportovní 322
538 43 Třemošnice
 
Tel:: 469 661 731, 466 259 030,
466 259 031, 466 259 032
Mobil: 603 868 975, 607 867 002
© 2012-2022 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena. Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.