Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice

UDÁLOSTI

5bře
05.03.2018 - 09.03.2018
lyžařský výcvikový kurz

Aktuality

Ve dnech 14. – 15. 11. 2017 se zástupci naší školy zúčastnili Diseminační konference  programu Erasmus+ v Českých Budějovicích, pořádané Domem zahraničních spolupráce. Konference

...

 

O prázdninách se 6 zaměstnanců školy zúčastnilo jazykového kurzu ve Velké Británii a v Rakousku.

 

V listopadu 2017 vyjede 37 žáků do Německa, Francie, Španělska a na Slovensko za sedmnácti denní zahraniční stáž v rámci programu Erasmus+. V současné době jsou zakoupeny letenky

...

Srdečně Vás zveme na "Den otevřených dveří nejen ve škole" pořádaný dne 23. listopadu 2017 od 9:00 do 16:00 ve SOŠ a SOU technickém Třemošnice,
pořádaném v rámci Evropského týdne odborných

...

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

Jakost ve strojírenské výrobě23-41-M/01 Strojírenství

Jakost ve strojírenské výrobě

Jakost ve strojírenské výroběObor zaměřený na management jakosti je určen pro uchazeče, kteří mají zájem o problematiku kontroly kvality, ISO normy a podnikání ve strojírenském oboru. V průběhu studia se klade důraz na zvládnutí základních principů Total Quality Managementu a kontroly jakosti. Žáci si osvojí problematiku ISO norem, postupů certifikace procesů podnikové činnosti, a to v závislosti na znalostech ekonomie, marketingu a managementu, s posílenou výukou cizích jazyků.
více informací...

Tříleté obory vzdělání s výučním listem

Nástrojař23-52-H/01 Nástrojař

Nástrojař

NástrojařRuční zhotovování, dohotovování nástrojů, upínacích, montážních, svařovacích a kontrolních přípravků, speciálních měřidel, forem pro zpracování plastů, tlakové lití kovů a montáž nástrojů a pomůcek pro humanitární a veterinární lékařství.
Absolvent učebního oboru nástrojař je v závislosti na obsahu přípravy připraven k výkonu povolání nástrojař nebo v příbuzných povoláních – soustružník kovů, brusič kovů, frézař kovů, zámečník provozní zámečník. Po absolvování praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.
více informací...

Soutěže

Středoškolská odborná činnost 2016
Naši žáci zvítězili v okresním kole soutěže a postoupili do kola krajského. Dne 12. května se konalo v Chrudimi krajské kolo Středoškolské odborné činnosti 2016. Soutěžící, členy odborných komisí i pedagogy přivítala ředitelka Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi Mgr. Klára Jelínková a společně s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým Ph.D. zahájila soutěž studentů. Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná soutěž mezi žáky všech typů středních škol. Výsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následuje veřejná obhajoba.
Stretech 2016
Středoškolská odborná činnost 2015
Soutěž odb. dovedností truhlář a operátor dřevařské a nábytkářské výroby 2015
Soutěž žáků základních škol 2015

Projekty

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě
Na základě výsledků hodnocení a jednání Schvalovací komise programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava ze dne 1. září 2016 byl naší škole udělen Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě. Tento certifikát je určen pro organizace, které v minulosti kvalitně organizovaly projekty mobility v rámci Programu celoživotního učení (podprogram Leonardo da Vinci) nebo programu Erasmus+: odborné vzdělávání a příprava.
Čeští řemeslníci v Evropě
Kovolis Hedvikov
Mluvíme anglicky nebo německy
Řemeslo bez hranic 2015

Kontakty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322

Sportovní 322
538 43 Třemošnice

Tel:: 469 661 731, 466 259 030, 466 259 031, 466 259 032
Fax: 466 259 033
Mobil: 603 868 975, 607 867 002

© 2012-2017 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice, Veškerá práva vyhrazena - Realizace HezkéWEBY.cz
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.